Zoroastrizam

Je li Abu Lu’lu’a bio zoroastrijanac?

Je li Abu Lu’lu’a bio zoroastrijanac? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Zašto šiiti vole zoroastrijsku Abu-Lu’lu’u? Zašto ste zadovoljni s njim? Iako nije bio musliman, već zoroastrijanac? Al-Jazi ODGOVOR: U…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib