Kakav je šiitski pogled na Asmaa ‘bint Abi Bakr?

Kakav je šiitski pogled na Asmaa ‘bint Abi Bakr?

Kakav je šiitski pogled na Asmaa ‘bint Abi Bakr? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kakav je stav šiija prema Asmai, kćeri Abu Bekra?

Neka uvijek ostaneš pod Allahovom zaštitom i zaštitom.

Khalid


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog.
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Ona je prokleta Nasibi žena koja je svoje dijete Abdullaha, sina Zubayrova, odgojila u neprijateljstvu čiste kuće (Allah ih blagoslovio). Takođe je učestvovala u putovanju u Basru sa sestrom Aišom u borbi protiv zapovjednika vjernika (Allah ga blagoslovio).

Ured šeika al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib