Bagaimanakah pandangan Syiah terhadap Asmaa’ binti Abi Bakr?

Bagaimanakah pandangan Syiah terhadap Asmaa’ binti Abi Bakr?

Bagaimanakah pandangan Syiah terhadap Asmaa’ binti Abi Bakr? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Bagaimanakah pandangan Syiah terhadap Asmaa’ binti Abi Bakr?

Semoga Allah sentiasa memberikan kamu perlindungan dan kesabaran.

Khalid


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Dia adalah seorang wanita Nasibi yang telaknat yang mengasuh anaknya Abdullah Ibn Zubayr dengan kebencian terhadap Ahlul Bayt Nabi (Selawat ke atas mereka). Dia juga terlibat bersama-sama kakaknya Aisha dalam perjalanan ke Basra untuk menentang Amirul Mukminin (Solawat ke atasnya)

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib