Kako Kur’an može biti arapski ako sadrži perzijske riječi?

Kako Kur’an može biti arapski ako sadrži perzijske riječi?

Kako Kur’an može biti arapski ako sadrži perzijske riječi? 550 365 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Jesu li sva imena koja se spominju u Kur’anu arapsko ime, kao npr B. imena Zakariya, Talout i Jalout? A ako ova imena nisu arapska, zar to nije u suprotnosti sa Allahovom izrekom koji je rekao da je Kur’an arapski?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Da, u Kur’anu ima vrlo malo perzijskih izraza. Međutim, to nije u suprotnosti s činjenicom da je Kur’an arapski. Činjenica da je Kur’an arapski znači da je u skladu s terminima i izrazima koje Arapi koriste općenito, čak iako su neke od ovih riječi nearapskog porijekla. Kad ljudi redovito koriste određene riječi i te riječi svakodnevno cirkuliraju u njihovoj upotrebi, postaju dio njihove kulture.

Na svim jezicima naći ćete riječi čiji korijeni potječu iz drugih jezika. Međutim, niko ne kaže da ove riječi nisu dio određenog jezika. A kada Arapi zauzmu određeni pojam ili frazu i primijene norme i principe svog jezika na taj pojam, smatraju da je ta riječ arapska riječ. Sibawayh je rekao:

Sve što su željeli’ arabizirati ‘(strane pojmove koje unose u jezik) činili su u skladu sa strukturom svog jezika, slično onome kako dodaju slova arapskim slovima.

Takođe, nekoliko „arabiziranih“ riječi korišteno je u periodu džahilije (predislamskog), ali ipak niko nije kritizirao rječitost arapskih pjesnika zbog njihove upotrebe riječi poput „Sajanjal“, „Juman“ ili druge.

Što se tiče imena, ne postoji neslaganje da se imena koriste naizmjenično među jezicima, a da ih ne mijenjaju.

Još važnije, imajte na umu da riječi perzijskog porijekla spomenute u Kur’anu nisu mnogo važne u usporedbi s ostalim arapskim izrazima koji se koriste u Plemenitom Kur’anu. Dakle, prirodno je da ovaj Kur’an bude tačno onakav kako ga je Allah opisao; Arapski Kur’an koji objašnjava stvari na arapskom jeziku.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib