Koje vrste bogosluženje (ibadet) obavljate nakon molitve?

Koje vrste bogosluženje (ibadet) obavljate nakon molitve?

Koje vrste bogosluženje (ibadet) obavljate nakon molitve? 1080 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kada završite obaveznu molitvu, hoćete li mi, molim vas, reći koja su vaša djela nakon klanjanja?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh al-Habib preporučuje sljedeće molbe koje se trebaju čitati nakon svakodnevnih namaza:

  • Inna-l-Laha Wa Malā’ikatahu Yuşallūna Alá-n-Nabīy Yā Ayyuhā-l-Ladhīna Āmanū Şallū Alayhi Wa Sallimū Taslīmā. Allāhumma Ṣalli ‘Allā Muhammadi-w-Wa Aāli Muhammadin-it-Tāyyibeen-it-Tāhireen Wa ‘Ajil Farajahum Fi ‘Afiyati-m-minnā War-hamna Bihim Wal’an A’da Ahum

Svakako Allah i njegovi meleki blagoslivljaju Poslanika. O vjernici, izgovorite blagoslov na njega i pozdravite ga odgovarajućim pozdravom.
Kuran 33:57

O Allahu! Pošaljite svoje blagoslove na Muhammeda i njegove potomke, dobre, čiste i ubrzajte njihovo ponovno pojavljivanje dok smo u dobroj formi, i budite milostivi prema nama u njihovo ime i proklinjte njihove neprijatelje.

– Izvršite sedždu u znak zahvalnosti i izgovorite ‘Šukra-l-Lil-Llah’ najmanje tri puta.

Recite ‘Allahu Akbar’ 34 puta, recite ‘Alhamdu-lil-Llah’ 33 puta i ‘Subhan Allah’ 33 puta. Ovaj tasbeeh jedna je od preporučenih radnji i poznat je kao tasbee Zahre (mir neka je s njom).

Imam al-Sadik (mir neka je s njim) takođe toplo preporučuje sljedeću molbu:

Al-Qawlu Minnī Fī Jamī’-il-Ashyā’i Qawlu ‘Āli Muhammadin Alaihumu-s-Salam Fī Mā Assarru Wa Mā A’lanu Wa Fī Mā Balaghanī ‘Anhum Wa Mā Lam Yablughnī
Moje vjerovanje u sve stvari je vjerovanje porodice Muhammed, a.s., u ono što su držali u tajnosti i u ono što su javno proklamirali i u ono što je do mene stiglo od njih i do onoga što do mene nije došlo’.

Ova prošnja ‘upotpunjuje vjeru’ onoga ko je izgovara nakon svake obavezne molitve, kao što je rekao imam Abu Abdullah al-Sadiq, alejhis-selam.

  • Kaže se da je poslanik Muhammed (a.s. i njegova čista porodica) rekao da onaj ko izgovori slijedeću molitvu nakon svake molitve treba na dan uskrsnuća da se sastane sa imamom Hussain (a.s.):

Allāhumma Inni As’aluka Bi-Kalimatika Wa Ma’āqidi Arshik, Wa Sukkāni Samāwātika, Wa ‘Anbiyā’ika Wa Rusulik, An Tastajība-lī, Faqad Rahaqanī Min Amrī ‘Usrin, Fa As’aluka An Tuşalliya ‘Alā Muhammadi-w-Wa Aāli Muhammad, Wa An Taj’ala lī Min ‘Usrī Yusrā. Wal’an A’da’a Aāli Muhammad-im-Min al ‘Awwalīna Wal-‘Ākhirīn.
‘O’ Allahu, kroz tvoje riječi i (u ime) (uzvišenih) položaja tvog prijestolja i stanovnika tvojih nebesa i tvojih proroka i poslanika, molim te da mi odgovoriš, jer zaista imam poteškoća u svojoj stvari bio sužen. Molim vas da uputite blagoslov Muhammedu i njegovoj porodici i da ublažite moju nevolju. I bacili prokletstvo na neprijatelje porodice Muhameda, one iz drevnih vremena i onih iz kasnijih vremena.

  • – Imam Abu Abdullah al-Sadiq, alejhi selam, rekao je: ‘Jedno od naših prava našim šiitima je da, nakon obaveznih namaza, stave ruke na bradu i izgovaraju tri puta:


Yā Rabba Muhammad ‘Ajjil Faraja Aāli Muhammad, Yā Rabba Muhammad I’hfadh Ghaibata Muhmmad, Yā Rabba Muhammad Intaqim Li-bnati Muhammad.“ Then finish it by saying: “Wa Ṣalla-l-Llāhu ‘alā Sayyidina Muhammadi-w-Wa Aālihi-t-Tāhireen Wa La’natu-l-Llāhi ‘alā A’da Ihim Ajma’een.
‘O, gospodaru Muhammeda, požuri iskupljenje porodice Muhammeda, o gospodaru Muhammeda, zaštiti odsutnost Muhammeda, o gospodaru Muhammeda, osveti se za Muhamedovu kćer’. Zatim to završite govoreći: ‘Neka Allah blagoslovi našeg Učitelja Mohammeda i njegove čiste potomke i prokle sve njihove neprijatelje.

  • Šejh al-Kulayni (Allah bio zadovoljan njime) rekao je u svojoj knjizi Al-Kafi da je imam Abu Abdullah al-Sadiq, a.s., prokleo četvoricu muškaraca i četiri žene s jednom nakon svake obavezne molitve:

Allāhumma-l’an Aba Bakri-w-Wa Umara Wa Uthmana Wa Mu’awiyata Wa ‘Aisha-ta Wa Hafsa-ta Wa Hinda Wa Umm-al-Hakam
O Allahu, prokletstvo Abu Bekra, Omera, Osmana, Muavije, Ajše, Hafse, Hind i Ummul Hakam
.

Brojne druge molbe preporučuju se u molbama i molitvenicima. Šejh al-Habib preporučuje sljedeće dvije knjige prvog mučenika, šeika Muhammeda, sina Makki al-Aamilija:

• Kitab al-Alfiya

• Kitab al-Nafliyah

Neka vas Uzvišeni Allah ojača u izvršavanju Njegovih naredbi i približi vam Njegovu radost u ime Muhammeda i njegove čiste porodice (mir neka je s njima).

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib