Namazdan sonra hangi ibadetleri yerine getiriyoruz?

Namazdan sonra hangi ibadetleri yerine getiriyoruz?

Namazdan sonra hangi ibadetleri yerine getiriyoruz? 1080 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Namazı bitirdikten sonra ibadetlerinizin ne olduğunu bana söyler misiniz?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh el-Habib, günlük namazlardan sonra aşağıdaki duaların okunmasını tavsiye eder:

  • Inna-l-Laha Wa Malā’ikatahu Yuşallūna Alá-n-Nabīy Yā Ayyuhā-l-Ladhīna Āmanū Şallū Alayhi Wa Sallimū Taslīmā. Allāhumma Ṣalli ‘Allā Muhammadi-w-Wa Aāli Muhammadin-it-Tāyyibeen-it-Tāhireen Wa ‘Ajil Farajahum Fi ‘Afiyati-m-minnā War-hamna Bihim Wal’an A’da Ahum

Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin.
Kur’an 33: 57

Allahım! Muhammed’e ve onun soyuna, iyiye, masum olana selat eyle, biz iyi durumdayken yeniden ortaya çıkışlarını hızlandır, onların adına bize merhamet edin ve düşmanlarına lanet et.

Şükran secdesini yapın ve en az üç kez “Shukra-l-Lil-Llah” deyin..

34 defa “Allahu Ekber”, 33 defa “Elhamdu-lil-Llah” ve 33 defa “Subhan Allah” zikrediniz. Bu Tasbih, şiddetle tavsiye edilen eylemler arasındadır ve Zehra Tasbihsi olarak bilinir.

* İmam el-Sadık tarafından da şu dua şiddetle tavsiye edilmektedir:

Al-Qawlu Minnī Fī Jamī’-il-Ashyā’i Qawlu ‘Āli Muhammadin Alaihumu-s-Salam Fī Mā Assarru Wa Mā A’lanu Wa Fī Mā Balaghanī ‘Anhum Wa Mā Lam Yablughnī
Her şeye olan inancım, Muhammed’in ailesinin inancıdır, barış onların üzerine olsun, gizli tuttuklarına ve kamuya açıkladıklarına ve onlardan bana ulaşan ve bana ulaşmayan şeylere.

İmam Ebu Abdullah el-Sadık’ın dediği gibi, bu dua, her farz namazdan sonra her zaman onu okuyanın ‘imanını tamamlar.

  • Hz.Muhammed’in, her namazdan sonra aşağıdaki duayı okuyanın Kıyamet Günü İmam Hüseyin ile birlikte toplanacağını söylediği rivayet edilmektedir:

Allāhumma Inni As’aluka Bi-Kalimatika Wa Ma’āqidi Arshik, Wa Sukkāni Samāwātika, Wa ‘Anbiyā’ika Wa Rusulik, An Tastajība-lī, Faqad Rahaqanī Min Amrī ‘Usrin, Fa As’aluka An Tuşalliya ‘Alā Muhammadi-w-Wa Aāli Muhammad, Wa An Taj’ala lī Min ‘Usrī Yusrā. Wal’an A’da’a Aāli Muhammad-im-Min al ‘Awwalīna Wal-‘Ākhirīn.
Ey Allah’ım, sözlerinle, tahtın (Yüce) pozisyonları adına, göklerin sakinleri, Peygamberlerin ve Elçilerin aracılığıyla sana yalvarıyorum, bana cevap vermen için, çünkü işimde zorluk çekiyorum. Muhammed’e ve ailesine salat eylemini ve zorluklarımı hafifletmesi için Sana yalvarıyorum. Muhammed ailesinin düşmanlarına bir lanet koyun; eskilerin ve sonraki zamanların.

  • İmam Ebu Abdullah el-Sadık şöyle dedi: “Şii’miz üzerindeki haklarımız arasında, farz namazdan sonra ellerini çenelerine koymaları ve aşağıdaki üç defa ezberlemeleri vardır:


Yā Rabba Muhammad ‘Ajjil Faraja Aāli Muhammad, Yā Rabba Muhammad I’hfadh Ghaibata Muhmmad, Yā Rabba Muhammad Intaqim Li-bnati Muhammad.“ Then finish it by saying: “Wa Ṣalla-l-Llāhu ‘alā Sayyidina Muhammadi-w-Wa Aālihi-t-Tāhireen Wa La’natu-l-Llāhi ‘alā A’da Ihim Ajma’een.
Ey Muhammed’in Efendisi, Muhammed’in ailesini yeniden ortaya çıkışlarını hızlandır, Ey Muhammed’in Efendisi, Muhammed’in yokluğunu koru, Ey Muhammed’in Efendisi, Muhammed’in kızına misilleme yap. ” Sonra şunu söyleyerek bitirin: “Allah, efendimiz Muhammed’e ve masum soyu’na selat eylesin ve tüm düşmanlarına lanet etsin.

  • Şeyh el-Kulayni, El-Kafi adlı kitabında İmam Ebu Abdullah el-Sadık’ın her zorunlu namazdan sonra dört erkek ve dört kadına lanet okuduğunu şöyle anlatmıştır:

Allāhumma-l’an Aba Bakri-w-Wa Umara Wa Uthmana Wa Mu’awiyata Wa ‘Aisha-ta Wa Hafsa-ta Wa Hinda Wa Umm-al-Hakam
Allahım, Ebubekir, Ömer, Osman, Muaviye, Aişe, Hafsa, Hind ve Ümmü Hakam’a lanet et.
.

Ibadet ve dua kitaplarında bildirilen çok sayıda tavsiye edilen dua vardır. Şeyh el-Habib, Makki el-Aamili’nin oğlu Birinci Şehit Şeyh Muhammed’in şu iki kitabını tavsiye ediyor:

• Kitab al-Alfiya

• Kitab al-Nafliyah

Yüce Allah, emirlerini yerine getirmede sizi güçlendirsin ve Muhammed ve saf Ailesi adına O’nun zevkine yaklaştırsın.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib