Pet principa koji se tiču ​​islamskog jedinstva

Pet principa koji se tiču ​​islamskog jedinstva

Pet principa koji se tiču ​​islamskog jedinstva 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Tokom direktne (live) diskusije na televiziji, šejh Jaser al-Habib odgovorio je na pitanje o ponovnom ujedinjenju muslimana i kako bi se moglo dogoditi. Ovdje su predložena osnovna pravila koja trebaju poslužiti kao smjernice muslimanima u njihovom ponovnom ujedinjenju.

Slijedi sažetak ovih principa:

1. Garancija slobode misli i izražavanja:

Ako se stvarno želimo ujediniti, prvo moramo garantirati da će svaka strana ravnopravno održavati svoju intelektualnu slobodu i da niko neće biti žrtva nepravde i ugnjetavanja. Na ovaj način svako će imati slobodu da u istraživanju predstavi svoje ideje, kao i da slobodno izrazi svoja uverenja. Na ovaj način svako će imati slobodu da u istraživanju predstavi svoje ideje, kao i da slobodno izrazi svoja uverenja.

Zbog toga neće biti moguće održati govor na minberu u kojem se hvali Aišina ličnost, dok istovremeno sprečava nekoga da kritikuje Aišu i ne slaže se s njom. To bi bilo protiv prava na slobodu izražavanja i slobodu misli. To bi bilo protiv prava na slobodu izražavanja i slobodu misli.

Stoga je potrebno poštivati ​​intelektualni pluralizam i priznati da se muslimanska nacija sastoji od više mišljenja u vezi s takvim povijesnim ličnostima. Nije moguće udružiti se sve dok je spriječena sloboda drugog dijela.

2. Otvorenost i iskrenost, umjesto laskanja i lažne uljudnosti:

Ako se želimo ujediniti i okupiti, prvo moramo biti iskreni jedni prema drugima. Stoga, kada su suprotne strane za stolom rasprave i dijaloga, one moraju biti iskrene jedna prema drugoj, svaka iskreno izražavajući ono u što vjeruje.

Prije svega, počevši od laskanja, uljudnosti, neskromnosti i razgovora sa šećerom, suprotstavljeni dijelovi neće navesti na zaključak. To je zato što se vjeruje da će dijelovi koji će se okupiti morati raspravljati o spornim stvarima bez učtivosti, a zatim doći do zajedničke riječi.

Ono što se događa na ovakvim konferencijama na kojima se okupljaju muslimanske sekte jeste da one ne raspravljaju o kontroverznim pitanjima, već o zajedničkim osnovama! Dakle, ne vidimo stvarni utjecaj na islamsku naciju.

3. Otkrijte istinu bez želje da budete superiorniji od drugih

Na mnogim od ovih konferencija jedna strana želi samo trijumfirati nad drugom, na primjer retorički, ne prepoznajući istinu i sama rješenja.

4. Saradnja u zajedničkim oblastima nacionalnog i civilnog sektora i protiv isključenja zbog vjerskih razlika :

Obje strane trebale bi biti zaostale ako ne dođu do zajedničkog nazivnika. Obje grupe bi trebale biti u mogućnosti da se dogovore o zajedničkim odgovornostima prema državi. U isto vrijeme, razlike u mišljenjima ne bi trebale biti razlog isključenja bilo koje strane.

Jer Allah u Kuranu kaže:

Ti si samo onaj koji opominje. Vi niste skrbnik nad njima
Kur’an 88:22-23

5. Jednaka prava u zadacima:

Kao što zajednica takozvanih ‘sunita’ ima pravo da osnuje džamiju u skladu sa principima svog vjerovanja, tako i šiitima treba omogućiti da osnuju džamiju u skladu sa svojim uvjerenjima. To se odnosi i na sva ostala prava i dužnosti, tako da se svi osjećaju jednakim i nacija se zbližava.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib