İslam Birliği ile ilgili beş ilke

İslam Birliği ile ilgili beş ilke

İslam Birliği ile ilgili beş ilke 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Canlı yayınlanan iletişim toplama programları sırasında Fas’tan kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak, Şeyh El-Habib, Müslümanların toplanması ve sözlerinin birleştirilmesi konusundaki görüşünü, bahsettiği beş pratik ilkeye bağlı kalarak ve İslam milleti için Kurtuluş çerçevesini temsil eden görüşünü sundu.

Aşağıda bu ilkelerin bir özeti verilmiştir:

1-Düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü garantisi:

Eğer gerçekten toplanmaya çalışırsak, her şeyden önce, her tarafa düşünce özgürlüğünü garanti etmeli ve insanlara karşı zulüm veya susturma olmamalıdır. Bu şekilde, herkesin fikrini araştırma masasında sunma özgürlüğü vardır. Dahası, zihninde neler olup bittiğine, Doktrini ve Mezhebi ile ilgili olarak ifade özgürlüğüne sahip olmalı ve iki çelişkili taraf arasındaki bu olumlu söylemin ortak bir kelimeye ulaşmak için olması gerekir.

Bu şekilde, hiç kimse bir camide minbere cikamaz ve örneğin Aişe’yi öven bir konuşma yapamaz, diğer yandan rakibin minbere tırmanmasını ve Ayşe’nin karakterini eleştirmesini ve farklı bir bakış açısı ifade etmesini engelleyebilir. Bu düşünce özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne aykırıdır.

Bu nedenle, ideolojik çeşitliliği, İslam milletinin bu karakterler üzerinde tartışıldığı ve onlar hakkında sadece bir görüş olmadığı gerçeğini kabul etmek gerekir. Diğer tarafın özgürlüğüne engel olduğu sürece birleşmek mümkün değildir.

2-Dalkavukluk veya nezaket yerine, Dürüstlük ve gizleme

Birleşmek ve bir araya gelmek istiyorsak, önce birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Bu nedenle, tartışma ve diyalog masasına otururken, karşıt taraflar birbirlerine karşı dürüst olmalı, her biri inandığını ifade etmekte dürüst olmalıdır.

Dalkavukluk, nezaket, kandırmaca ve şekerleme ile başlamak, karşıt tarafları bir sonuca götürmez. Zira toplanacak parçaların tartışmalı konuları nezaket göstermeden tartışması ve sonra ortak bir söze ulaşması gerekiyor.

Müslüman mezhepleri bir araya getiren bu tür konferanslarda ortaya çıkan şey, tartışmalı konuları tartışmak yerine ortaklıkları tartışmalarıdır! Dolayısıyla bunların İslam milleti üzerinde gerçek bir etkisi görmüyoruz.

3 – Zaferi değil gerçeği aramak için:

İdeolojik tartışmaların çoğunda ortaya çıkan şey, hakikati aramak ve tespit etmek değil, muadili ne olursa olsun yenilgiye uğratmaktır.

4-Ulusal, yerel ve sivil ortaklıklarda işbirliği ve dini uyuşmazlıkların boykot sebebi olmasına izin verilmemesi:

Toplananlar, ortak bir kelimeye ulaşmazlarsa, dini anlaşmazlıklarda birbirlerini mazur görmeli ve toplumu ve milleti inşa etmek ve bu anlaşmazlıkların boykot için bir neden haline gelmesine izin vermemek için pratik ortaklıklar üzerinde toplanmalıdır.

Allah(subhanahu wa ta’ala) diyor’ki:

“Haydi öğüt ver; sen şimdi sırf bir öğütçüsün.Onların üzerinde bir zorba değilsin.”(Kur’an 88: 22-23)
Kuran 88:22-23

5- Hak ve yükümlülüklerde eşitlik:

Tıpkı ‘Sünni’ mezhebinin doktrinine uygun bir cami kurma hakkı olduğu gibi, Şii mezhebinin de doktrinine uygun bir cami kurma hakkı olmalıdır. Ve diğer tüm hak ve yükümlülüklerin geri kalanında böyle devam edin, böylece herkes eşitlik ve adalet hisseder, bu sayede aralarında sevgi ve kardeşlik yayılır.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib