Šta mislite o Tefsir alMizan

Šta mislite o Tefsir alMizan

Šta mislite o Tefsir alMizan 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kakav je vaš stav prema Tafsir al-Mizanu od strane al-Ṭabāṭabā’i?


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Ima i dobrih i loših, a mi u njemu ne vidimo ništa dobro osim priča o svetoj kući (mir neka je s njima). Što se tiče sufijskih i mističnih zaključaka u knjizi, mi ih odbacujemo.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib