Egzegeza

Šta mislite o Tefsir alMizan

Šta mislite o Tefsir alMizan 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Kakav je vaš stav prema Tafsir al-Mizanu od strane al-Ṭabāṭabā’i? ODGOVOR: Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,Möge Gottes…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib