Apakah pendirian kamu tentang Tafsir al-Mizan?

Apakah pendirian kamu tentang Tafsir al-Mizan?

Apakah pendirian kamu tentang Tafsir al-Mizan? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Apakah pendirian kamu terhadap Tafsir al-Mizan oleh al-Tabatabai?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Terdapat apa yang baik dan yang buruk, dan kami tidak melihat apa-apa yang baik di dalamnya untuk kami ambil, kecuali hadis-hadis Ahlul Bayt yang suci (Selawat ke atas mereka). Bagi kesimpulan-kesimpulan Sufi dan mistik yang terdapat di dalam kitab itu, kesemua itu tidak kami terima.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib