Šta šejh Al Habib izgovara tokom svoje posljednje sedžde u Namaz?

Šta šejh Al Habib izgovara tokom svoje posljednje sedžde u Namaz?

Šta šejh Al Habib izgovara tokom svoje posljednje sedžde u Namaz? 1600 1169 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Šta šejh Al Habib uči tokom svoje posljednje sedžde u Namaz?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Ovo je ono što je Njegova Eminencija, šeik al-Habib, izgovorio na svojoj posljednjoj sedždi:

Transliteracija:

Allahuma Sali’ alaa Muhammadiw-Wa-Aali Muhammad, Wa ‘ajjil Farajahum fi’ Afiyatim-minna war-hamna bihim wal’an A’da’ahum, War-zuqni bi-Rahmatika Husn-al-‘Aaqibah, bil-Istishhadi fi Sabeelika, Ya Arham-ar-Rahimeen.

Prijevod::

O Allahu, pošalji svoj blagoslov Muhammedu i porodici Muhammad i ubrzaj njihovo ponovno pojavljivanje dok mi održavamo dobrobit, i smiluj im se i prokuni njihove neprijatelje, i svojom milošću daj mi dobar izlaz jer sam na putu za postani mučenik postani, o najmilostiviji od najmilosrdnijih.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib