Şeyh el-Habib, namaz’daki son secdesinde ne okur?

Şeyh el-Habib, namaz’daki son secdesinde ne okur?

Şeyh el-Habib, namaz’daki son secdesinde ne okur? 1600 1169 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Şeyh el-Habib, namaz’daki son secdesinde ne okur?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Son secdesinde Şeyh el-Habib’in söylediği şey budur:

Harf çevirisi::

Allahuma Sali’ alaa Muhammedw-Wa-Aali Muhammed, Wa ‘ajjil Farajahum fi’ Afiyatim-minna Savaşı-hamna bihim wal’an A’da’ahum, savaş-zuqni bi-Rahmatika hüsn-el – ‘ Aaqibah, bil-İstishhadi fi Sabeelika, Ya Arham-Ar-Rahimeen.

Çeviri: :

Ey Allahım, Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine salat eyle ve biz sağlıklı yaşam sürdürürken onların geri dönmelerini hızlandır, onlar aracılığıyla bize merhamet edin ve düşmanlarını lanetleyin ve merhametle bana yolunuzda şehit ederek iyi bir sonuç verin, Ey Merhametli olanların en merhametlisi

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib