Apakah yang Sheikh baca dalam sujud terakhirnya didalam solat?

Apakah yang Sheikh baca dalam sujud terakhirnya didalam solat?

Apakah yang Sheikh baca dalam sujud terakhirnya didalam solat? 1600 1169 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Apakah yang Sheikh al-Habib baca dalam sujud terakhirnya didalam solat?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Berikut adalah apa yang dihormati Sheikh al-Habib bacakan didalam sujud terakhirnya:

Transliterasi: :

Allahuma Sali ‘alaa Muhammadiw-Wa-Aali Muhammad, Wa ‘ajjil Farajahum fi ‘Afiyatim-minna war-hamna bihim wal’an A’da’ahum, War-zuqni bi-Rahmatika Husn-al-’Aaqibah, bil-Istishhadi fi Sabeelika, Ya Arham-ar-Rahimeen.:

Terjemahan:

Ya Allah, limpahkanlah solawat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad dan percepatkanlah kezuhurannya sementara kami dalam keadaan yang baik dan semoga rahmat-Mu ke atas kami melalui mereka dan laknatlah musuh-musuh mereka dan kurniakanlah aku dengan rahmat-Mu akibat yang baik dengan mencapai kesyahidan demi-Mu, Wahai yang Maha Pengasih daripada sekalian pengasih.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib