Which Shi’a books mention the assault on Fatima?

Which Shi’a books mention the assault on Fatima?

Which Shi’a books mention the assault on Fatima? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Apakah kitab sejarah Syiah yang menceritakan tentang insiden serangan ke atas rumah Ummu Abiha, Sayyida Al-Zahra? Semoga Allah memberikan kamu taufiq.

Ali


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Sheikh mengatakan bahawa terdapat banyak kitab-kitab menerangkan peristiwa tersebut, antaranya:

Kitab Sulaim Ibn Qais al-Hilali

  • Al-Kafi oleh Al-Kulayni
  • Al-Ikhtisas oleh Al-Mufid
  • Kamil al-Ziyarat oleh Ibn Qawlawayh
  • Al-Ihtijaj oleh Al-Tabarsi
  • Nawadir al-Mu’jizat oleh Al-Tabari al-Imami
  • Al-Fadhai’il oleh Ibn Shadhan
  • Bihar al-Anwar oleh Allama al-Majlisi
  • Haqq al-Yaqeen oleh Allama al-Majlisi

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib