Hangi Şii kitapları Hz. Fatima’ya yapılan saldırıdan bahseder?

Hangi Şii kitapları Hz. Fatima’ya yapılan saldırıdan bahseder?

Hangi Şii kitapları Hz. Fatima’ya yapılan saldırıdan bahseder? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Sayeda Al-Zahra’nın evine yapılan saldırıdan bahseden tarihi Şii kitapları nelerdir? Allah size başarı versin.

Ali


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh, bunların arasında çok sayıda olduğunu söyledi:

Şeyh, aralarında çok sayıda olduklarını söyledi:

  • Qais al-Hilali’nin oğlu Süleyman’ın kitabı
  • Al-Kafi, Al-Kulayni
  • Al-Ikhtisas, Al-Mufid
  • Kamil al-Ziyarat, İbn Qawlawayh
  • Al-Ihtijaj, El Tabarsi
  • Nawadir al-Mu’jizat, El-Tabari al-Imami
  • Al-Fadha’il, Ibn Shadhan
  • Bihar al-Enver, Allama al-Majlisi

Haqq al-Yakeen, Allama al-Majlisi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib