Zašto pitati mrtve kad možemo pitati Allaha?

Zašto pitati mrtve kad možemo pitati Allaha?

Zašto pitati mrtve kad možemo pitati Allaha? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Još uvijek nisam uvjeren u zagovor. Zašto pitati mrtve (uz dužno poštovanje Poslanika i Ahlul Bayt) kada možemo direktno pitati Allaha? Nije li to politeizam? Razjasnite ovu sumnju!


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Nakon onoga što je rečeno u pitanju, ne treba zaista tražiti liječnike i medicinske stručnjake za liječenje nečijih bolesti, jer Allah Svevišnji je taj koji liječi bolesti i vraća ljude u potpuno zdravlje.

A kad sam bolesna, on mi vraća zdravlje
Kur’an 26:81

Ako se neko utopi u vodi, ne treba zvati pomoć jer bi se smatralo politeizmom tražiti pomoć osim Allaha i pozvati ih! Kad bi se reklo da je Allah Uzvišeni pravi iscjelitelj; On je taj koji liječi sve bolesti i bolesti, a liječnici i zdravstveni radnici samo su posrednici za liječenje. Osim toga, poziv u pomoć nije ništa drugo nego sredstvo za spas. U suprotnom, onaj ko se utopi u vodi spasit će se samo Allahovom voljom i nikim drugim.

Tada kažemo da je isto i sa čistom poslanikovom kućom (mir neka je s njima). Obraćamo se čistom domaćinstvu (mir neka je s njima) jer su oni način na koji se mogu uslišati naše molitve. Inače, Allah Uzvišeni je onaj koji uslišava molitve i ispunjava sve potrebe. Uistinu, Allah nam je Svevišnji naredio da tražimo čisto domaćinstvo (mir neka je s njima) kao sredstvo zbližavanja i tražimo od njih da zagovaraju Allaha za nas, jer je rekao:

O vi koji vjerujete, čuvajte se Allaha i tražite sredstvo i trudite se na Njegovom putu da biste mogli napredovati.
Kur’an 5:36

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, takođe je rekao:

Mi smo sredstvo Allahu.
al-Bihar, svezak 25, str. 23

Pored toga, u Kur’anu nalazimo:

A mi nismo poslali glasnika osim da se pokorava uz Allahovu dozvolu. A da su, kad su sebi nanijeli nepravdu, došli k vama i tražili Allahov oprost, a Allahov Poslanik tražio oprost za njih, našli bi Allaha koji prašta i milostiv je
Kuran 4:65

S druge strane, u Bakrijevim knjigama postoje čak i dokazi koji podržavaju prihvatljivost zagovora. Jedan od njih je ono što Ibn Kathir – jedan od ‘sunitskih’ učenjaka – govori o gore navedenom ajetu (Kur’an 4:65):

‘Šejh Abu Mansour al-Sabbagh izvijestio je u svojoj knjizi o čuvenoj priči o Al-‘Utbiju koji je rekao:’ Dok sam sjedio kod Poslanikove grobnice, došao je jedan beduinski Arapin i rekao: ‘Neka je mir na vas, Allahov Poslaniče . Čuo sam Allahove riječi: A da su, kad su sebi nanijeli nepravdu, došli k vama i tražili Allahov oprost, a Allahov Poslanik tražio oprost za njih, našli bi Allaha koji prašta i milostiv je. Pa sam došao k vama, zamolio za oproštaj za moj grijeh i tražio vaše zalaganje kod moga Gospodara. Tada je počeo recitovati poeziju: Zatim je otišao, a ja sam spavala i vidjela Poslanika u snu. Rekao mi je: O ‘Utbi, trči za beduinom i kaži mu dobru vijest da mu je Allah oprostio.
Tafsir Ibn Kathir, Tom 1, Stranica 532

Ovdje primijetite da je Poslanik, alejhis-selam i njegova čista porodica), iako naizgled mrtav, zauzeo se za beduina i zamolio Allaha Uzvišenog za oprost svih njegovih grijeha.

Pored toga, Ibn Hanbel – imam sekte Hanbali – govori o svojim grijesima:

‘Slijepac je došao Poslaniku, alejhis-selam, i rekao:’ Molite Allaha da mi da vid. Poslanik je odgovorio, ‘Ako želite, neću se moliti, jer biti slijep može biti bolje za vaš zagrobni život ili ću se moliti. Čovjek je tada odlučio da se oslobodi sljepoće, a Vjerovjesnik mu je rekao: ‘Čini wudu, reci dva rekata, a zatim se moli Allahu ovako: O Allahu! Svakako se moja žalba obraća vama i obraćam vam se preko poslanika Muhammeda, poslanika milosrđa. O Muhammede, sigurno se preko tebe obraćam Allahu da mi otkrije moj vid. O Allahu, učini ga mojim zagovornikom ‘. Čovjek je postupio kako mu je glasnik rekao i vid mu je vraćen .
Musnad Ahmad, tom 4, stranica 138

Ovdje primijetite da je Poslanik, alejhi selam i njegova čista porodica, naredio slijepcu da se preko njega obrati Uzvišenom Allahu, jer mu je naredio da kaže: ‘O Muhammede’. Iako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio s njim kad je izgovarao dovu, Allah Svevišnji ga je izliječio i vratio mu vid.

Pored toga, nema razlike između traženja Poslanika (a.s. i njegove čiste porodice) da se založi za nas tokom njegovog života ili nakon njegovog mučeništva, jer je živ i dobro čuvan.

‘A one koji su ubijeni na Allahovom putu ne treba smatrati mrtvima; Ne, oni su živi i o njima se brine njihov Gospodar..
Kuran 3: 170

Kao što je dokazano u pripovijesti o Al-‘Utbiju.

Naravno, zauzimanje preko domaćinstva (mir neka je s njima) je takođe dozvoljeno, jer imam Ali (mir s njim) nije ništa drugo do proširenje ličnosti poslanika, kao što kaže u Časnom Kur’anu:

‘Pa onaj ko se raspravlja o njemu nakon što je znanje došlo do vas, recite: Dođite, pozvat ćemo naše sinove i vaše sinove, naše žene i vaše žene, naše ja i vaše ja, nakon čega ćemo se založiti i Allahovo prokletstvo lažljivci.
Kuran 3:62

Isto vrijedi i za imama Huseina (mir neka je s njim) kao što je Poslanik, a.s., rekao:

Husein je od mene, a ja sam od Huseina.

Zapravo postoje brojne priče koje govore isto o svakom pojedinom članu čistog domaćinstva (mir neka je s njima).

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib