Allah’a sorabilirsek neden ölülere soralım?

Allah’a sorabilirsek neden ölülere soralım?

Allah’a sorabilirsek neden ölülere soralım? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Şefaat konusunda hâlâ ikna olmadım. Allah’a direk sorabilirsek neden biz ölü insanlara (Peygamber ve Ehl-i Beyt’e) soralım? Bu çok tanrıcılık değil mi? Lütfen bu şüpheyi temizleyin!


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Soruda belirtilen noktaya göre, kişinin hastalıklarının tedavisi için gerçekten doktor ve tıp uzmanları aranmamalıdır, çünkü Yüce Allah, hastalıkları iyileştiren ve insanları tam sağlığına kavuşturan Allah’tır.

Ve hasta olduğumda, beni sağlığa kavuşturuyor.
Kuran 26:81

Sırasıyla, suda boğuluyorsa, Allah’tan yardım istemek ve Allah’tan başkasını çağırmak şirk sayılacağından yardım çağrılmamalıdır! Eğer tartışmasız, en Yüce Allah’ın gerçek şifacı olduğunu söylerseniz; o, tüm hastalıkları ve rahatsızlıkları tedavi eden ve doktorların ve tıp uzmanlarının tedaviler için aracılardan başka bir şey olmadığını söyleyecektir. Ek olarak, yardım çağrısı bir kurtarma yolundan başka bir şey değildir. Aksi takdirde suda boğulan kişi ancak Allah’ın dilemesiyle kurtarılır.

O halde, Peygamberimizin masum Hane halkı için de aynı durumun geçerli olduğunu söylüyoruz. Masum eve dönüyoruz, çünkü onlar, dualarımıza cevap vermenin yoludur. Aksi halde duaları cevaplayan ve tüm ihtiyaçları karşılayan Yüce Allah’tır. Aslında, Yüce Allah tarafından, bir yaklaşım aracı olarak masum Hane halkını aramamızı ve onlardan bizim adımıza Allah’a şefaat etmelerini istememizi emrediyoruz.

Ey inananlar, Allah’tan korkun, O’na yaklaşmaya yol arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.
Kuran 5:36

Peygamber de şöyle buyurmuştur:

Biz Allah’ın vesilesiyiz
Bihar, cilt 25, sayfa 23

Ek olarak, Kuran’da buluyoruz:

Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah’ı affedici, merhametli bulurlardı.
Kuran 4:64

Öte yandan Bakri kitaplarında şefaatin caiz olduğunu destekleyen deliller bile var. Bunlardan biri – ‘Sünni’ âlimlerden biri olan İbn Kesir’in yukarıdaki ayet hakkında anlattığı şeydir (Kuran 4:65):

“Şeyh Ebu Mansur el-Sabbağ, kitabında Al -’Utbi’nin meşhur hikayesini şöyle anlattı: Peygamberimizin kabrinin yanında otururken bir Bedevi Arap geldi ve şöyle dedi: Selam sana ey Allah’ın Resulü. Allah’ın şöyle dediğini duydum: Kendilerine zulmettikleri zaman da size gelip Allah’tan mağfiret isteseler ve Resulullah onlar için Allah’tan mağfiret isteseydi, Allah’ı merhametli bulurlardı. Ben de size geldim, günahım için af diliyorum, Rabbime şefaatinizi diliyorum. Sonra şiir okumaya başladı:Sonra gitti ve ben uyudum ve Peygamberimizi uykumda gördüm. O bana söylediki: Ey Utbi, Bedevinin peşinden koş ve ona Allah’ın kendisini affettiğini müjdele.
Tefsir İbn Kesir, 1. cilt, s. 532

Burada, Peygamber ölmüş olduğu halde, Bedeviler adına aracılık yaptığını ve Yüce Allah’tan tüm günahlarını affetmesini istediğine dikkat edin.

Ayrıca Hanbelî mezhebinin imamı olan İbn Hanbel anlatıyor:

Peygamberimize kör bir kişi geldi ve şöyle dedi: “Allah’a dua et ki bana görme ihsan etsin.” Peygamber cevap verdi: “Arzu edersen dua etmeyeceğim, çünkü kör olmak öbür dünya için daha iyi olabilir, yoksa dua ederim.” Adam daha sonra körlükten kurtulmayı seçti ve Elçi ona şöyle dedi:’Abdesti alın, iki Rekat namaz kılın ve sonra Allah’a bu şekilde yalvarın:Allahım! Şüphesiz benim temyizim Sizden ve Merhamet Peygamberimiz Hz.Muhammed aracılığı ile Size yöneliyorum. Ey Muhammed, gözümün önünü açsın diye senin aracılığınla Allah’a dönüyorum. Allahım, onu şefaatçim yap. ‘ Adam, Elçinin kendisine söylediğini yaptı ve görüşü yerine geldi
Musnad Ahmad, cilt 4, s. 138

Peygamber’in kör adama kendisi aracılığıyla Yüce Allah’a dönmesini emrettiğine dikkat edin, çünkü ona şunu söylemesini emretti: “Ey Muhammed”. Ayrıca Peygamberimiz Duayı okuduğu sırada yanında olmasa da, Yüce Allah onu iyileştirmiş ve görme yeteneğini yerine getirmiştir.

Ayrıca, Peygamberimiz hayatta olduğu ve rızk sağlandığı için, hayatı boyunca veya şehit olduktan sonra bizim adımıza şefaat etmesini istemekte hiçbir fark yoktur.

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab’leri katında rızıklanmaktadırlar..
Kuran 3: 170

Al -’Utbi’nin anlatımında kanıtlandığı gibi.

Masum Ev halkı aracılığıyla şefaat de caizdir, çünkü İmam Ali, Kur’an-ı Kerim’de bildirildiği gibi, Peygamber’in kişiliğinin bir uzantısından başka bir şey değildir:

Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa, de ki: «Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da lanetleşelim; Allah’ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim».”
Kuran 3:61

Peygamber’in dediği gibi İmam Hüseyin için de durum aynıdır:

Hüseyin benden, ben de Hüseyin’denim.’

Çok sayıda rivayet, saf Hanehalkının her bir üyesi hakkında aynı şeyi ifade eder.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib