Kenapakah Imam Ali tidak menjadikan Aisha sebagai tawanan perang?

Kenapakah Imam Ali tidak menjadikan Aisha sebagai tawanan perang?

Kenapakah Imam Ali tidak menjadikan Aisha sebagai tawanan perang? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Kenapakah Imam Ali (Selawat ke atasnya) tidak menjadikan wanita-wanita didalam tentera Aisha sebagai tawanan-tawanan perang, dan kenapa dia tidak menjadikan Aisha sendiri sebagai tawanan sekiranya mereka orang-orang kafir, menurut kenyataan kamu sendiri?

Saya berharap kamu dapat membalas secepat mungkin.

Humam al-Joboury


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Sheikh mengatakan dalam jawapan kepada soalan ini: Amirul Mukminin (Selawat Allah ke atasnya) bersikap belas kasihan terhadap Aisha dan orang-orang Basrah sama seperti bagaimana Rasulullah (SAWA) bersikap belas kasihan kepada orang-orang Mekah kerana maslahat yang lebih besar, iaitu untuk membiarkan dia terus hidup supaya Allah dapat terus meletakkan ujian-Nya melalui orang-orang ini. Beberapa riwayat daripada Ahlul-Bayt (Selawat ke atas mereka) telah menjelaskan hikmah disebalik tindakan Imam Ali ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Sheikh al-Sadouq (Semoga redha Allah ke atasnya) daripada Imam al-Sadiq (Selawat ke atasnya) yang berkata:

Ali (Selawat ke atasnya) hanyalah bersikap belas kasihan terhadap mereka sama seperti bagaimana Rasulullah (SAWA) bersikap belas kasihan kepada orang-orang Mekah. Dan Ali (Selawat ke atasnya) tidak melakukannya (iaitu membunuh mereka dan menjadikan mereka tawanan perang) kerana dia tahu dia mempunyai orang-orang Syiah dan pada suatu masa pemerintahan yang jahat akan menguasai mereka. Jadi dia berharap ini dapat diikuti (oleh musuh-musuhnya) dengan cara yang sama terhadap Syiah-syiahnya, dan kamu sendiri dapat melihat kesannya; cara Ali (Selawat ke atasnya) ini dicontohi. Sekiranya Ali membunuh kesemua orang-orang Basrah itu dan merampas harta-harta mereka, ia sememangnya boleh saja dia lakukan. Walaubagaimana pun, dia bersikap belas-kasihan terhadap mereka supaya mereka juga akan bersikap belas-kasihan terhadap Syiah-syiahnya selepas ketiadaannya.
Ilal al-Shara’e’ oleh Sheikh al-Sadouq, Jilid 1, ms. 154, #1 #1

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib