Adakah salah menggelarkan kami sebagai satu mazhab?

Adakah salah menggelarkan kami sebagai satu mazhab?

Adakah salah menggelarkan kami sebagai satu mazhab? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

73 firqah umat Islam

Tidak menjadi kesalahan untuk menyebut diri kita sebagai mazhab berdasarkan riwayat Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka) yang mengungkapkan fakta bahawa akan ada perpecahan dalam umat Nabi Muhammad (SAWA). Perpecahan yang melahirkan mazhab-mazhab. Periwayatan yang diterima secara universal daripada Rasulullah (SAWA):

Umatku akan terbahagi kepada tujuh puluh tiga mazhab, semuanya di Neraka; kecuali satu.

Selanjutnya, Imam Baqir (Selawat ke atasnya) mengungkapkan bahawa Syiah juga akan berpecah kepada mazhab-mazhab:

Tiga belas mazhab mendakwa patuh dan cenderung kepada kami; daripada jumlah ini, dua belas mazhab berada di Neraka dan satu di Syurga
Al-Kafi, jilid 8, halaman 224

Jelas bahawa sumber anggapan yang salah ini – yang mengatakan tidak boleh bermazhab adalah salah – ia berpunca dari kekeliruan dan salah faham mengenai konsep-konsep tertentu didalam Islam. Penggabungan konsep ini terjadi ketika seseorang berusaha menerapkan undang-undang Islam dengan sewenang-wenangnya, tanpa memikirkannya dengan mendalam. Sebagai contoh, meski pun Nabi (SAWA) menjelaskan bahawa 72 mazhab adalah menyimpang, Baginda masih menyebut mereka “umatku”, yakni orang-orang dalam komuniti Islam. Ini, seterusnya, bermaksud bahawa Dia menyatakan bahawa penganut mazhab-mazhab sesat ini juga adalah orang-orang Islam. Ini bukan satu-satunya kali Rasulullah (SAWA) menggunakan ungkapan, “umatku” untuk merujuk kepada mereka yang akan menyimpang. Contohnya, dalam banyak kesempatan diceritakan bahawa Baginda berbicara tentang tragedi Karbala dan mereka yang akan memenggal kepala cucunya, Imam Hussein (Selawat ke atasnya), juga menyebut mereka sebagai “umat-nya”, yang menyatakan bahawa dia tidak akan pernah memberikan syafaat untuk mereka di akhirat. Umatnya, Umat ​​Islam, namun menyimpang …

Dimensi-dimensi Hukum Islam

Demikian juga, riwayat Imam Baqir (Selawat ke atasnya) mengenai perpecahan-perpecahan di antara pengikut mereka, iaitu Syiah, menguatkan lagi hujah. Ini menunjukkan bahawa Allah, Yang Maha Tertinggi, telah menetapkan bahawa mereka yang mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ini masih lagi sebagai umat Islam dalam kehidupan duniawi, tetapi sebagai orang-orang kafir di akhirat; oleh itu, akibat daripada penyimpangan-penyimpangan mereka adalah siksaan yang kekal. Ini sememangnya diketahui dalam perundangan Islam sebagai hukum yang jelas tentang keberadaan kita dalam kehidupan duniawi ini, berbanding dengan hukum realistik yang berlaku di akhirat. Terdapat banyak mazhab Syiah yang menyimpang, semuanya mengaku penganut Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka). Ia termasuklah Batri yang menyimpang. Walaupun mazhab-mazhab ini bukan penganut yang benar, mereka masih merupakan Syiah secara prinsipnya. Untuk menjelaskan lebih jauh, Imam Sadiq (Selawat ke atasnya), menyebut salah satu mazhab Syiah yang sesat sebagai “Thamud bagi Syiah”. Thamud – yang disebutkan di dalam Al-Quran – adalah orang-orang kafir, namun Imam (Selawat ke atasnya) mengaitkan nama itu dengan kekafiran (seperti orang-orang Thamud) ianya masih juga terkait dengan kepercayaan mereka (iaitu Syiah). Ini menimbulkan pertanyaan: Sekiranya kita benar-benar tidak dapat menggunakan ungkapan “mazhab dalam Syiah Islam” kerana ia melegitimasikan mazhab, sekaligus menerima bahawa terdapat pelbagai mazhab dalam kepercayaan Syiah, maka adakah Imam (Selawat ke atasnya) juga melakukan demikian? – Na’uzubillah – ketika Dia berbicara tentang mazhab Syiah yang menyimpang sedemikian rupa, menggelarkan mereka “Thamud bagi Syiah”? Sesungguhnya, Imam (Selawat ke atasnya) memutuskan bahawa walaupun mereka tampak sebagai Syiah di dunia ini, mereka sebenarnya tidak begitu realitinya, dan serupa saja dengan orang-orang kafir yang mengaku sebagai para pengikut.

Mengapa tidak hanya menggunakan ‘Muslim’?

Seseorang pasti bertanya: “Kalau begitu kenapa digunakan istilah ‘Syiah’? Kenapa tidak saja menggunakan ‘Muslim’? Adakah iman tidak juga dipanggil Islam? Kenapa para Maksumeen (Selawat ke atas mereka) merujuk pengikut mereka sebagai ‘Syiah’, dan ‘Rafida’? “

Jawapan untuk pertanyaan-pertanyaan ini dapat ditemukan dalam riwayat-riwayat Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka):

Jika orang-orang telah dapat dibezakan, Anda juga harus menjadi supaya dapat dibedakan.

Para maksumeen (Selawat ke atas mereka) menunjukkan sesuatu yang penting di sini: Bahawa pengikut mereka bukan sebahagian daripada massa yang mengaku berpegang kepada Islam. Mereka unik dan berbeza; suatu mazhab. Syiah selalu dilihat seperti itu. Apabila seseorang memperhatikan hal-hal ini, dan juga riwayat yang mengungkapkan bahawa bahkan mereka yang mengaku kecenderungan kepada Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka) terjebak dengan perpecahan, sudah menjadi jelas bahawa kita mesti dibezakan pada masa di mana banyak orang menyebut diri mereka sebagai Syiah. Lagipun, para Maksumeen (Selawat ke atas mereka) sendiri merujuk para pengikut mereka sebagai ‘Rafida’. Ini adalah nama suci dan gelaran yang diberikan kepada mereka yang paling beriman dan paling benar daripada semua manhaj. Ia bukan rekaan atau perkara yang diada-adakan.

Pembezaan Teologi

Sebilangan mungkin membantah dengan mengatakan:

Kami secara teologinya serupa dengan Syiah- syiah yang lain..

Itu tidak betul. Mazhab Batri, misalnya, tidak mempercayai atau mengikuti prinsip doktrinal Tabarra daripada musuh-musuh Allah. Mereka tidak sekadar menolak furu’ perundangan praktikal daripada kewajipan agama iaitu Bara’ah. Namun kepercayaan Batri masih merupakan Syiah. Sekiranya kita mengecualikan mereka dari kepercayaan Syiah dengan alasan bukan pengikut-pengikut yang sejati, maka kita juga mesti mencabut gelaran Muslim daripada mereka. Oleh itu, kita juga harus melakukan kepada setiap orang lain yang mengaku berpegang kepada Islam tetapi bukan penganut-penganut sejati, dari segi kepercayaan-kepercayaan doktrinal, bolehkah kita bersikap adil dan memiliki standard yang sama sepanjang masa?. Akan tetapi, riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan, menerangkan dengan jelas bahawa seperti yang dinyatakan, sekte-sekte ini, sekali apa pun mereka, mereka masih berada dalam kerangka Islam secara luaran selagi mana hukum-hukum yang terpakai berkenaan hal kehidupan duniawi.

Sayangnya, kami terpaksa menyebut diri kami sebagai satu mazhab, tetapi itu adalah kenyataan yang tidak dapat kami ubah. Realiti sosial telah memaksakan dirinya kepada orang-orang yang beriman, memaksa mereka untuk membezakan diri mereka daripada massa; iaitu orang-orang yang mengaku mengikuti kepercayaan yang sama seperti mereka, dalam masyarakat yang dilanda oleh terlalu banyak perpecahan dan percanggahan. Kami tidak melegitimasikan mazhab-mazhab lain dalam Islam apabila kami menyebut diri kami sebagai satu ‘mazhab’, dan tidak juga kami mendakwa bahawa Islam adalah konsep universal yang menerima segala macam bentuk ideologi. Perpecahan dalam Islam berpunca dari kegagalan umat Islam mematuhi perintah-perintah Allah, Rasul-Nya dan keturunannya yang disucikan. Kegagalan kemanusiaan untuk berpegang kepada Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka) itulah yang mewujudkan realiti ini. Allah telah memberikan kita kehendak bebas dalam kehidupan duniawi ini untuk membuat pilihan kita. Bagaimanapun, pilihan kita mempunyai akibat-akibatnya. Ini adalah akibat dari tidak taat kepada Rasulullah (sAWA); harus berpecah-belah sehingga kami terpaksa membezakan diri kami dengan orang-orang lain, daripada hanya dikenali sebagai Muslim semata-mata.

Sesungguhnya, agama di sisi Allah adalah Islam

bagaimanapun. Para maksumeen (Selawat ke atas mereka) sendiri membezakan pengikutnya dengan memanggil mereka Syiah, dan juga Rafida dalam masyarakat yang membuat banyak dakwaan-dakwaan kosong untuk mematuhi Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka). Kebenaran kekal bahawa Rafidi yang benar adalah Syiah yang benar, dan Syiah yang benar adalah seorang Muslim yang sejati.

Soalan-soalan susulan:

1. Betulkah ‘Mazhab Rafidi’ tidak ada hubungannya dengan Metodologi Rafidi, tetapi hanya berkaitan dengan kepercayaan doktrinal?

Seseorang boleh tergolong dalam doktrin Rafidi, tetapi tidak dengan metodologi Rafidi dan dalam kes ini, masih tergolong dalam mazhab Rafidi. Sebagai contoh, yang kita sebut sebagai ‘Syiah Kategori Dunia ke-2’ adalah Rafida yang mempunyai kepercayaan doktrin yang betul, tetapi tidak semestinya metodologi yang betul, tetapi termasuk dalam mazhab Rafidi. Oleh itu, penting untuk dapat membezakan perbezaan antara metodologi Rafidi dan doktrin Rafidi ketika mendekati subjek ini dan memahami implikasi-implikasi yang menyusul. Seseorang mungkin mempunyai kepercayaan-kepercayaan doktrinal yang betul, tetapi mungkin kurang dari segi ‘pendekatan’, seperti menjadi orang daripada ‘Syiah Kategori Dunia ke-2’. Oleh itu, mereka mungkin tergolong dalam ‘mazhab’, tetapi tidak termasuk dalam ‘komuniti’ Rafida. Dengan ‘komuniti’ kita bermaksud Rafida yang melaksanakan doktrin dan metodologi yang betul ketika menjalankan tugas-tugas agama mereka.

Bagaimana seseorang menjalankan tugas agama mereka, adalah perkara yang memisahkan ‘mazhab’ daripada ‘komuniti”. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan tidak mempunyai pendekatan atau metodologi yang betul, tidak bermaksud anda bukan seorang Rafidi. Memiliki doktrin Rafidi yang betul, tetapi tidak memiliki pendekatan yang tepat untuk menjalankan tugas agama seseorang, mirip dengan memiliki pengetahuan tetapi tidak mengamalkannya, dan oleh itu seseorang tidak memperlakukan diri mereka sendiri sebagaimana seharusnya seperti mana seorang Rafidi sejati.

2. Adakah dengan melabelkan diri kami sebagai ‘Mazhab Rafidi’ akan menjadikan masyarakat Syiah umum, yang berpegang dengan doktrin yang betul, menganggap bahawa kami membuat mazhab untuk diri kami sendiri berkaitan dengan metodologi yang kami praktikkan? Adakah kami mengatakan bahawa hanya kami yang mengikuti metodologi ini saja lah merupakan mazhab yang diselamatkan? Adakah ini akan menyebabkan orang ramai menjadi lebih terasing dan jauh daripada kami, lantas menjadikan ianya lebih sukar untuk menyeru orang ramai mengikut metodologi kami?

Kami menjelaskan bahawa kerana keadaan yang mendesak, kami tidak melihat cara lain untuk dapat membezakan diri kami dengan yang lain, melainkan untuk membawa gelaran ‘Mazhab Rafidi’. Itu adalah keperluan, bukannya pilihan. Sekiranya masyarakat umum Syiah – iaitu mereka yang berpegang dengan doktrin yang betul – merasa dijauhi, ditolak atau dikeluarkan daripada aqidah kerana mereka tidak berkongsi metodologi kami, maka kedua-dua pihak perlu berusaha untuk menjelaskan bahawa perbezaan kita, tidak kira betapa pentingnya dari segi pendekatan, bukanlah begitu ketara untuk mempolarisasi komuniti Rafidi dengan cara sedemikian rupa.

Satu-satunya cara untuk mengelakkan salah faham seperti ini adalah melalui perbincangan-perbincangan intelektual. Walau bagaimanapun, adalah perlu untuk menjelaskan bahawa walaupun ini berlaku – iaitu bahawa kesalahfahaman seperti itu menjauhkan ramai orang daripada metodologi kami – maka ia hanyalah harga yang kecil untuk dibayar dibandingkan dengan alternatifnya, yang menjadi kerosakan yang tidak dapat diperbaiki kepada aqidah itu sendiri. Pilihan yang lagi satu itu tidak dapat dipertimbangkan. Adalah perlu untuk dapat membezakan diri kita dari massa pada masa-masa yang sangat genting ini. Menyerah diri kepada kesukaran-kesukaran bukanlah satu pilihan.

3. Adakah memulakan penggunaan istilah dalam arti nama mazhab, sesuatu yang memerlukan Mujtahid Agung, atau izin daripadanya?

Ini tidak benar. Tugas mujtahid adalah untuk mengarahkan dan membimbing pengikutnya dalam hal fekah, dan bukan dalam hal doktrin. Tidak ada taqlid hukum dalam perkara-perkara doktrin. Maksudnya, apabila ia berkaitan perkara-perkara usul aqidah, kita tidak dapat mengikuti manusia lain yang bukan maksum, sekalipun dia mungkin seorang penguasa agama yang agung. Sebaliknya, kita mesti mencapai kepastian dalam kepercayaan-kepercayaan kita dengan mendidik diri kita sendiri, dengan mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip iman.

Dengan mengatakan bahawa kita memerlukan izin dari Pihak Mujtahid Agung untuk melabelkan diri kita sebagai ‘Mazhab Rafida’ secara tersirat membawa maksud bahawa itu adalah masalah fekah, walhal sebenarnya tidak.

4. Adakah pihak Mujtahid Agung bersetuju dengan menyebut diri kita sebagai Rafida dalam erti sebuah mazhab?

Mereka mungkin, tetapi mereka juga boleh jadi tidak setuju. Namun, dengan mempertimbangkan jawapan sebelumnya, jika pihak Mujtahid Agung ingin membantah, bantahannya itu hanyalah sesuatu yang teknikal, iaitu tidak menyetujui penggunaan istilah itu sendiri. Bantahannya tidak akan melampaui sehingga ke tahap penolakan, yang bermaksud bahawa itu tidaklah termasuk dalam penolakan hukum syariat. Oleh itu, jika beliau tidak bersetuju, itu tidak bermaksud bahawa penggunaan istilah itu sekarang menjadi tidak sah.

5. Walaupun jelas bahawa Mujtahid Agung masih berada dalam Sekte Rafida, jika dia ditanya, adakah dia akan menjawab ya?

Walaupun Pihak Berkuasa Besar termasuk dalam ‘Sekte Rafida’, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beliau mungkin keberatan untuk disebut demikian, hanya atas alasan teknikal. Dia juga mungkin setuju untuk disebut seperti itu. Kami tidak tahu secara pasti. Akan tetapi, jika seorang Mujtahid Agung menafikan sebagai seorang Rafidi (dari segi doktrin), dia cenderung tidak lagi menjadi autoriti yang sah. Apa sekalipun, bantahannya tidak akan, dengan cara apa sekali pun, mendelegitimasikan penggunaan istilah ‘Mazhab Rafida’.

Anda mesti mencari ajaran yang menemukan kesahihan dan keaslian mereka terus mereka riwayat-riwayat Keluarga Muhammad (Selawat ke atas mereka). Dari situlah semua kebenaran doktrinal boleh diambil. Dari sini, anda akan memperoleh kebenaran-kebenaran agama yang indah ini. Anda tidak akan mencapai kebenaran melalui Rumi, Ibn ‘Arabi atau’ mana-mana ‘ikutan’ ‘mistik yang lain yang bahkan tidak mengaitkan diri mereka dengan Keluarga Muhammad (Selawat ke atas mereka) dan ajaran-ajaran mereka. Dari situlah semua kebenaran doktrinal boleh diambil. Dari sini, anda akan memperoleh kebenaran-kebenaran agama yang indah ini. Anda tidak akan mencapai kebenaran melalui Rumi, Ibn ‘Arabi atau’ mana-mana ‘ikutan’ ‘mistik yang lain yang bahkan tidak mengaitkan diri mereka dengan Keluarga Muhammad (Selawat ke atas mereka) dan ajaran-ajaran mereka.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib