Apakah bukti meraikan sambutan ulang tahun kematian sesetengah individu?

Apakah bukti meraikan sambutan ulang tahun kematian sesetengah individu?

Apakah bukti meraikan sambutan ulang tahun kematian sesetengah individu? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Apakah bukti meraikan sambutan ulang tahun kematian sesetengah individu (contohnya Abu Bakr, Umar dll)?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Meraikan kematian orang-orang munafiq dan orang-orang yang zalim adalah dibolehkan jika diikutkan kepada logik mahupun syariat. Telah dilaporkan di dalam lebih daripada satu riwayat bahawa para Maksumeen yang suci (Selawat ke atas mereka) merayakan kematian si zalim Umar bin al-Khattab (Semoga kemurkaan Allah ke atasnya). Juga, Imam Zainul Abideen (Selawat ke atasnya) melakukan sujud syukur kepada Allah, Yang Maha Tinggi, apabila sampai berita kepadanya tentang kematian Abdullah ibn Ziyad.

Amirul Mukminin (Selawat ke atasnya) pernah mengungkapkan di dalam salah satu doa-doanya:

Oh Tuhanku! Sesiapapun yang engkau rahmatinya; maka kami mendoakan rahmat baginya dan sesiapapun yang engkau celakakan, maka kami juga mendoakan agar kecelakaan ke atasnya. Oh Tuhanku! Sesiapapun yang kematiannya memberikan kegembiraan [relief] kepada kami dan Muslim keseluruhannya, bebaskanlah kami daripadanya dan berikanlah kami seseorang yang lebih baik bagi kami berbandingnya. Kami berharap engkau mengabulkannya; wahai yang esa yang kami mengakuinya di dalam sanubari dan kehidupan kami – Wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Amali al-Mufid, ms. 166 166

Berikan perhatian kepada apa yang diungkapkan oleh al-Amir (Selawat ke atasnya) di dalam doa:

Oh Tuhanku! Sesiapapun yang kematiannya memberikan kegembiraan [relief] kepada kami

Ini membuktikan perasaan gembira atas kematian para tirani sememangnya sah dan ia disambut dengan menunjukkan perasaan sukacita dan gembira dalam upacara-upacara seumpamanya.

Para imam yang suci (Selawat ke atas mereka) pernah mengucapkan syukur kepada Allah, Yang Maha Tinggi, meraikannya dan menunjukkan perasaan gembira apabila kematian pemimpin sesetengah kumpulan yang menyeleweng semasa hayat mereka. Kamu boleh rujuk semula kitab-kitab yang membuat penilaian biografi seperti Rijal al-Kashi.

Juga, merayakan kematian orang-orang yang tirani dan menunjukkan perasaan gembira di dalam upacara-upacara tertentu adalah satu bentuk manifestasi kepada prinsip aqidah iaitu Baraah atau berlepas diri daripada musuh-musuh Allah. Dengan berbuat demikian, seseorang telah berpegang kepada perintah Nabi, dimana dia mengatakan berkenaan orang-orang yang membuat bida’ah dan perkara-perkara yang sangsi:

Sekiranya kamu mendapati orang-orang membuat bida’ah dan perkara-perkara yang sangsi setelahku, maka tunjukkan kepada mereka pelepasan diri kamu daripada mereka dan perbanyakkanlah celaan kamu kepada mereka.
al-Kafi, Jilid 02, ms. 375

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib