Apakah kitab-kitab berkaitan doa-doa yang tersohor?

Apakah kitab-kitab berkaitan doa-doa yang tersohor?

Apakah kitab-kitab berkaitan doa-doa yang tersohor? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Apakah kitab-kitab yang mengandungi doa-doa Ahl Al Bayt yang tersohor?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Sheikh Yasser al-Habib enganjurkan kitab-kitab berikut:

  1. Mafateeh al-Jinan
  2. Mohaj al-Da’awat
  3. Al-Muntakhab al-Hassani
  4. Al -Misbah

Kamu boleh mencari Mafateeh al Jinan sebagai contoh secara atas talian. Dan kamu boleh mengaksesnya di dalam Bahasa Inggeris juga secara atas talian. Rujukan-rujukan di atas padat dengan doa-doa dan solat-solat yang dianjurkan oleh Ahlul Bayt Nabi yang suci (SAWA).

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib