Bolehkah kamu memberikan saranan kepada kami buku-buku berkaitan Al-Qur’an al-Kareem?

Bolehkah kamu memberikan saranan kepada kami buku-buku berkaitan Al-Qur’an al-Kareem?

Bolehkah kamu memberikan saranan kepada kami buku-buku berkaitan Al-Qur’an al-Kareem? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Terdapat banyak buku-buku Syiah berkenaan sains Al-Quran dan hukum-hukumnya, walaubagaimana pun kebanyakan mereka bergantung kepada atau salinan daripada kitab-kitab Bakri, yang meninggalkan kami tanpa kekurangan sejumlah pengetahuan tentang golongan yang terselamat dan para Imam Ahlul-Bayt (Selawat ke atas mereka).

Jadi bolehkah kamu memberikan saranan buku-buku Syiah yang hanya bersumberkan rujukan-rujukan dan pendirian Syiah?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

menasihatkan kamu membaca

  • Tafsir Kanz al-Daqa’iq oleh Mirza Muhammad al-Mashhadi.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib