Exegesis

Bolehkah kamu memberikan saranan kepada kami buku-buku berkaitan Al-Qur’an al-Kareem?

Bolehkah kamu memberikan saranan kepada kami buku-buku berkaitan Al-Qur’an al-Kareem? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Terdapat banyak buku-buku Syiah berkenaan sains Al-Quran dan hukum-hukumnya, walaubagaimana pun kebanyakan mereka bergantung kepada atau salinan daripada kitab-kitab…

Apakah pendirian kamu tentang Tafsir al-Mizan?

Apakah pendirian kamu tentang Tafsir al-Mizan? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Apakah pendirian kamu terhadap Tafsir al-Mizan oleh al-Tabatabai? JAWAPAN: Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.Allah limpahkanlah…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib