Dokuz Giriş

Bu kitap, kitlelerin hayali bir kutsallık bahşettiği bireylere eleştirel bir bakış atmak için geçmişe girmenin öneminden şüphe eden çok dağınık, ancak maalesef yanıltıcı argümanları ele alıyor. Dahası, yanıltıcı inançların kutsal sembollerine yönelik kışkırtıcı retoriğe ilişkin yanlış anlamaları da ele alıyor. Yazar, Şii dünyasındaki büyük hataları, psikolojik engelleri ve sıradan Şii bireyin zihinlerini hapseden ve onların anayasal haklarını uygulamalarını engelleyen aldatıcı dini gerekçelendirilmiş kavramları ele alarak derin bir öz-kavrayış sergiliyor.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib