Müstehcenlik – Ayşe’nin Öteki Yüzü

Bu kitap, Ebu Bekir ve Ömer olarak bilinen iki Kureyş putunun ve iki kızı olan Ayşe ve Hafsa’nın biyografisini araştırıyor. Kitap, onların gerçekten İslam’ı kabul edip etmediklerini ya da hiç inanmadıklarını tartışıyor. Kitap, hassas ve tartışmalı ancak kritik konuları, özellikle de Ayşe ile ilgili konuları tartışıyor.Ayse, kitabın ana karakteridir ve biyografisi odak noktasıdır. Kitap onun müstehcen doğasını, hem kamuoyunda bilinen hem de bilinmeyen yönlerini tartışıyor. Ehl-ül Beyt’in düşmanlarının gerçek yüzlerini keşfedin

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib