Barışçıl Devlet

Zamanımızın imamının örtbas edilmesi sırasında bir İslam devletinin kurulmasına ilişkin tartışma bin yıldır devam etmektedir. Büyük örtünün başlangıcından bugüne kadarki alimler, Müslümanların İmam’ın görünürdeki fiziksel varlığı olmadan bir İslam devleti kurup kuramayacağını tartıştılar. Al-Jawahir, Al-Burujardi, The Second Martyr ve diğerlerinin yazarı Al-Faidh Al Kashani, bu konuda izin verilmez görüşünü benimsemiştir. Şeyh El Habib bu konuyu tartışıyor ve böyle bir devletin niteliklerini detaylandırıyor.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib