İkinci Zalimin Davası: Ömer ibn al-Hattab

Perşembe günü yaşanan felaket, İslam milletindeki bölünmeden sorumlu olan ilk Müslüman neslin önemli olaylarından birini temsil ediyor. ‘Felaket’ ismi çok ağır olsa da, Müslümanların bir azınlığı, İslam Peygamberinin şehitliğinden önceki son Perşembe günü gerçekleşen bu önemli olayın farkındadır. Bu kısa yayında, Hazretleri Şeyh Yaser el-Habib tarafından İslam tarihinin ikinci tiranı Ömer ibn el-Hattab’a karşı yapılan duruşmaya izleyici olarak davetlisiniz.

Bu dava sayesinde, Hazretleri, ikinci Tiran ve ortaklarının Peygamberin Kutsallığına karşı iğrenç bir suç işlediği Perşembe felaketi ile ilgili tarihsel gerçekleri sunar. Şeyh de olayla ilgili olası kavram yanılgılarını açıklar ve suçu meşrulaştırmak amacı güden zorba taraftarları tarafından getirilen gerekçeler çürütür.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib