Tefsir-i Ayaşi’de Kureyş Putları

Pek çok kişi Rafida metodolojisini Ehl-ül Beyt metodolojisine aykırı olduğunu belirterek eleştiriyor. Bu derleme, Ehl-ül Beyt’in düşmanları hakkında açıkça söylenen rivayetlerin tek bir kaynaktan derlenmesi yoluyla böyle bir iddiayı çürütmektedir: “El-Ayaşinin Tefsiri”.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib