Peygamber, Ebu Bekir ve Ömer’e neden karşı gelmedi?

Peygamber, Ebu Bekir ve Ömer’e neden karşı gelmedi?

Peygamber, Ebu Bekir ve Ömer’e neden karşı gelmedi? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Resulullah, Ebu Bekir ve Ömer’in kötülüğünü, el-Zahra’ya yapacakları ayaklanmayı ve saldırıyı bilseydi, o zaman neden elçi onlara karşı herhangi bir eylemde bulunmadı, daha ziyade onları kendisine yaklaştırdı – onlar (‘Sünniler’) iddia ettikleri gibi?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim.
Allah’ın Muhammed ve ailesini kutsasın, yeniden ortaya çıkışlarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.
.

Şeyh’e danıştıktan sonra, İslam’ın belli bir suçu işlemeden önce kimseye ceza vermediğini söyledi. Peki Allah Resulü, şehit olduktan sonra bu İlâhi imtihana maruz kalmadan önce ve Allah’ın onların suçlarına şahit olmasından önce onları nasıl cezalandırabilir ?!

Allah, tüm zalimlerin suçlarını yerine getirmeleri için hayatta kalmalarına izin verdi, suç işlemeden önce onları öldürmedi ve onlardan uzak tutmadı. Qabeel’in Habeel’i öldürmesine izin verdi ve Nemrut, Firavun ve tiranların Peygamberlerini öldürmesine izin verdi. Onlara fırsat ve bunu yapma özgür iradesini verdi, çünkü insanlığın sınanması gerekiyor. Allah bu kişileri suç işlemelerinden önce cezalandırmış olsaydı, o zaman zalim bir Tanrı olurdu – Allah korusun!

Allah Resulü ve tüm peygamberler yeryüzünde olacaklara ancak Allah’ın istek ve iradesine göre hareket ederler. Allah, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve diğer münafıkları diledikleri gibi yapmak ve suçlarını yerine getirmek için serbest bırakmak istedi, ardından kıyamet günü cezalarını alacaklar. Allah Kitabında şöyle buyurmaktadır:

“Kâfirler, kendilerine mühlet vermemizin, şahısları için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara bu mühleti, ancak günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.”
Kuran 3:179

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib