Zašto Poslanik nije djelovao protiv Ebu Bekra i Omera?

Zašto Poslanik nije djelovao protiv Ebu Bekra i Omera?

Zašto Poslanik nije djelovao protiv Ebu Bekra i Omera? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Ako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i njegova porodica, znao za zlobu Ebu Bekra i Omera, za pobunu i napad koji će izvršiti na Al-Zahru, zašto onda Vjerovjesnik ne poduzima ništa protiv njih , nego ih je približio sebi – kako oni (‘suniti’) tvrde?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,.
O Allahu, pošalji svoj blagoslov Mohammadu i porodici Mohammad
.

Nakon savjetovanja sa šejhom, rekao je da islam nikoga ne kažnjava dok ne počini određeno krivično djelo. Pa kako se može tražiti od Allahovog Poslanika (neka je Allahov blagoslov na njega i njegovu porodicu) da ih kazni prije nego što, nakon njegovog mučeništva (neka je Allahov blagoslov na njega i njegovu porodicu), budu podvrgnuti ovom božanskom test u kojem je njihov Allah svjedočio bi o krivičnim djelima?

Allah je sve nasilnike ostavio na životu kako bi mogli izvršiti svoja krivična djela, a nije ih ubio ili udaljio prije nego što su izvršili svoja krivična djela. Dao je ubiti Qabeela Habeela, a Nimrod, Faraon i tirani su ubili Njegove vlastite proroke (mir neka je s njima). Dao im je priliku i slobodnu volju da to učine, jer čovječnost mora biti testirana. Da je Allah (Uzvišeni) kaznio ove ljude prije nego što su počinili svoja krivična djela, on bi bio ugnjetavajući Bog – neka Allah to zabrani!

Allahov Poslanik, kao i svi poslanici (mir i blagoslov na njih), djeluje samo u skladu sa Allahovom željom i voljom (On je Uzvišen) za ono što će se dogoditi na zemlji. Allah (Uzvišeni je On) želio je da Ebu Bekr, Omar, Osman i ostali licemjeri budu slobodni raditi što žele i počiniti svoja krivična djela, nakon čega će kaznu dobiti na Danu uskrsnuća. Allah, dž.š., u svojoj Knjizi kaže:

A oni koji ne vjeruju ne smiju misliti da je ono što Mi njima odgodimo dobro za njih same. Dajemo im predah samo da povećaju grijeh i za njih postoji sramotna kazna
Kuran 3: 179

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib