Mengapakah Nabi tidak bertindak terhadap Abu Bakr dan Umar?

Mengapakah Nabi tidak bertindak terhadap Abu Bakr dan Umar?

Mengapakah Nabi tidak bertindak terhadap Abu Bakr dan Umar? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Sekiranya Rasulullah (SAWA) tahu tentang kejahatan Abu Bakr dan Omar, tentang pergolakan dan serangan yang akan mereka lakukan terhadap Al-Zahra, maka kenapa tidak Nabi bertindak terhadap mereka sebaliknya menjadi bertambah rapat kepada dirinya seperti dakwaan ‘Sunni’?


JAWAPAN:

Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Semoga Allah melimpahkan solawat ke atas Muhammad dan keluarganya dan laknat-Nya ke atas mussuh-musuh mereka.
.

Setelah berbincang dengan Sheikh, beliau berkata Islam tidak mengenakan sebarang hukuman ke atas seseorang sebelum dia melakukan sebarang perbuatan jenayah. Jadi, bagaimana Rasulullah (SAWA) berkemampuan untuk menghukum mereka sebelum mereka dikenakan ujian daripada Ilahi setelah kesyahidannya (SAWA) untuk Allah menjadi saksi atas segala perbuatan jenayah mereka?!

Allah (Maha Tinggi kedudukannya) telah membiarkan seluruh orang-orang yang zalim untuk melakukan kejahatan mereka, dan Dia tidak membunuh mereka dan tidak juga melenyapkan mereka sebelum mereka melakukan perbuatan-perbuatan zalim mereka. Dia membiarkan Qabeel membunuh Habeel, dan membiarkan Namrud, Firaun dan penindas-penindas yang lain membunuh para Nabi (Selawat ke atas mereka). Dia memberikan peluang dan kebebasan memilih untuk apa yang ingin mereka lakukan kerana setiap manusia perlu diuji. Sekiranya Allah (Maha Tinggi kedudukannya) menghukum manusia sebelum mereka melakukan sesuatu perbuatan terlarang, maka Dia akan jadi Tuhan yang zalim – Nauzubillah!

Rasulullah, dan juga para nabi yang lain (Selawat ke atas mereka semua), hanya bertindak menurut kehendak dan keizinan Allah (Maha Tinggi darajatnya) atas apa-apa yang berlaku di muka bumi ini. Allah (Maha Tinggi darajatnya) berkehendak untuk membiarkan Abu Bakr, Omar, Uthman dan seluruh manusia-manusia hipokrit yang lain bebas melakukan menurut kemahuan mereka sendiri dan melakukan perbuatan-perbuatan terlarang yang ingin mereka lakukan, yang mana mereka akan diazab pada hari pembalasan kelak. Allah (Maha Tinggi darajatnya) berkata di dalam Kitab:

Jangan sesekali orang-orang kafir itu menyangka Kami membiarkan mereka itu baik bagi diri mereka, Kami membiarkan mereka supaya mereka bertambah-tambah dalam keinginan mereka (dalam melakukan dosa), kelak mereka akan diberikan balasan yang menghinakan.
Al-Quran 3:179

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib