Peygamberin ve imamların gayb hakkında bilgisi var mı?

Peygamberin ve imamların gayb hakkında bilgisi var mı?

Peygamberin ve imamların gayb hakkında bilgisi var mı? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Peygamberlerin ve imamların gayb hakkında bilgisi var mı [Ilm al-Ghayb]?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Tüm peygamberler ve imamlar (onların üzerine barış olsun), saflarına göre kendilerine bahşedilmiş görünmeyle ilgili belirli bir bilgiye sahiptirler.

Bazıları Şiileri, yaratışların görünmeyeni bildiklerine inandıkları için Yüce Allah ile ortaklaşmakla suçlayarak onları karalamaya çalışıyor. Ancak böyle bir suçlama yanlış ve temelsizdir.

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın görünmeyeni Peygamberine bildirebileceği ihtimalini şöyle bildirmektedir:

O bütün gaybı bilir. Fakat gaybını hiç kimseye açmaz. Ancak seçtiği elçiye açar. Çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler salar.
Kuran 72:27-28

Hiçbir Müslüman, Allahın Abdullah’ın oğlu en büyük peygamber ve elçi Muhammed’den(s.) memnun olmadığını iddia edemez. Bu nedenle, Hz. Muhammed(s.) gerçekten Allah’tan gayb hakkında bilgi alır.

Bununla birlikte, Şii ilahiyatçılar arasında, Hz.Muhammed’e(s.) ve İmamlara(as.) verilen gayb bilgisinin ne olduğu ya da ne ölçüde olduğu tartışılmaktadır.

Bununla birlikte, Şiiler Peygamberlerin ve imamların sadece Yüce Allah’a kul olduğuna ve kendi içinde ve kendi içinde bağımsız olarak hiçbir bilgiye sahip olmadıklarına inanırlar. Onların bilgi ve kazanma yeteneği onlara Yüce Allah tarafından verilir ve sadece Allah, köken olarak, her şeyden bağımsız olarak görünmeyenin nihai bilgisine sahip olan kişidir, çünkü O mutlak kendi kendine yeterlidir. Subhanellahi’l-azîm ve bi hamdihi

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib