Sahabelerin arasında yenilikçileri(Ehli bida’a) lanetlemek

Sahabelerin arasında yenilikçileri(Ehli bida’a) lanetlemek

Sahabelerin arasında yenilikçileri(Ehli bida’a) lanetlemek 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Teolojik muhaliflerimiz, temelsiz ‘Adalah tus-Sahaba’ kavramlarını, yani Muhammed’in tüm sahabelerinin adil, doğru ve garantili Cennet olduğunu kanıtlamakta sık sık sorun yaşarlar. Sahip oldukları bu kavram, Kuran’a, onların rivayetlerine ve bizim rivayetlerimize aykırıdır. Şiiler, sahabeyi ayırt etmek için Kuran ve Sünnete göre en mantıklı duruşu alırlar. Elbette orta yol budur.Bizim için sahabeler farklı kategorilere ayrılır: Cennette olacak dindarlar ve tabii ki Ateş’e girecek olan münafıklar.

Muhaliflerimiz, çaresizliklerinden gururla alıntı yaptığımız ve sorun yaşamadığımız kaynaklarımızla bizi zorlamaya çalışıyor.

Mesela Al-Khisal’de bulunan bir anlatım, İmam Sadık’ın bu dünyadan alınmak için dua edecek 12.000 dindar sahabeden bahsettiği yerdir.

Şimdi bu kaynak, akademisyenlerinden biri olan Uthaymeen’in bahsettiği gibi, 120.000’den fazla sahabe’nin tümünün doğru olduğunu, adil ve cennette olduğunu hiçbir şekilde kanıtlamaz. Daha ziyade, Rasullah’ın hayatı boyunca çok sayıda dindar Sahabe olduğunu kanıtlıyor.

Bir diğer kaynak ise, Peygamberimize evlerinden kaçarak refakat eden sahabeler için İmam Seccad’ın dua etmesidir. İmam ayrıca, bazı sahabelerin İslam’a geçmelerine karşı çıkan akrabalarına karşı nasıl savaştıklarından da bahsetmektedir. Yine, Peygamberin hayatı boyunca iyi bir sahabe kategorisini gösterir, ancak tüm sahabelerin adil olduğunu kanıtlamaz.

El-Kafi’deki bir başka rivayet, İmam Sadık’a sahabe sorulduğunda onların doğru olduklarını söylediğini belirtir.

Tüm bu rivayetler, İmam Ali’nin Al-Kafi’de bulunan ve İmam’ın dediği İmam Ali’nin vasiyetindeki şu ifadeyle bağlamsallaştırılabilir ve anlaşılabilir:

“(Size) Allah’ı (hatırlatıyorum), (size) Allah’ı (hatırlatıyorum), peygamberinizin sahabeleri, sapkınlık uydurmayan veya sapkınlara koruma sağlamayan sahabeler. Resul-i Ekrem, onlara iyilik çağrısında bulundu, aralarındaki kâfirlere ve kâfirleri koruyanlara lanet etti. ”
(Al Kafi, cilt 7, bölüm 35).

Bu rivayet, ‘Allamah Meclisi in Miratul’sunda’ Uqul, cilt 23, s.105’e göre zincir halinde özgün olarak derecelendirilmiştir.

Şimdi, özel ifadeye dikkat edelim:

“Resulullah onlara iyilik çağrısında bulundu, aralarındaki kâfirlere lanet okudu”

Bu bize Hz.Muhammed’in geleneğinin kötü ve yenilikçi yoldaşları lanetlemek olduğunu göstermektedir. Bundan sonra, bu lanetin de aynı şekilde yenilikçiyi koruyan ya da barındıran kişiye düşeceğini belirtir. İyi sahabeyi övmek ve dua etmek de Peygamber ve Ehl-i Beyt geleneğidir. Mesela Ömer, bir yenilikçi olduğu kanıtlandığında, Peygamber ve İmam Ali’nin sözlerine göre lanetlenmeyi hak ediyor olacaktı. Muhaliflerimizin kaynaklarından, örneğin Musayyib’in (Tabi’i) hepsinin kurtarıldığını varsayarak ağacın altındaki biat hakkında bir sahabeye sorması gibi, sahabelerin nasıl yenilik yaptığına işaret eden açık kanıtlar buluyoruz:

Al-Musaiyab rivayet etti:

“Azib oğlu Bara ile tanıştım ve (ona) dedim ki: Peygamberin yoldaşlağından zevk aldınız ve ona Ağacın altında Sadakat Yemini (El-Hudaibiya’nın) verdiniz. ” Bunun üzerine El-Bara dedi: “Ey yeğenim! Ondan sonra neyi icat(yenilik ettiğimizi bilmiyorsunuz (yani ölümü). “”
Referans: Sahih al-Buhari 4170. Kitap içi referans: Kitap 64, Hadis 212, USC-MSA web (İngilizce) Referans: Cilt. 5, Kitap 59, Hadis 488.

Orijinal Arapça’da kullanılan (Ahdatha) kelimesi, ‘yeni veya orijinal bir şey yapmak’ anlamına gelir ve bu anlatım bağlamında, İslam dinine nasıl yeni şeyler ve yenilikler getirdiklerini gösterir.

İmam Ali’nin iradesine atıfta bulunmak, Şii kitaplarındaki sahabeleri öven diğer tüm rivayetlerin, İmamlar sahabeleri genel olarak övüyor gibi görünse bile, bu iyi sahabelerle ilgili olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu, sahabeler arasındaki farklı kategorilere işaret eden açık bağlamsal ipuçlarından kaynaklanmaktadır.

Ancak dikkat edilmelidir ki, Peygamberimizin şehadetinden sonra çoğu sahabe sapmıştır. Bu, Peygamberimizin yaşamı boyunca ne kadar büyük sahabemiz olduğu gerçeğini ve elbette İmam Ali zamanında sadık olanlarımızı da ortadan kaldırmaz.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib