Irfan

İrfan ile ilgili sorular

İrfan ile ilgili sorular 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU: “O’nun aracılığıyla var olan”, “O’nun üzerinde var olan” veya bunun çizgisinde bir şey. Aralarındaki fark nedir?Wadat al-wujūd ve waḥdat…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib