Negara Damai

Perbincangan berkenaan penubuhan sebuah negara Islam ketika keghaiban Imam Zaman (Selawat ke atasnya) yang ingin dikecapi selama ribuan tahun. Sejak mulanya ghaibah al-Kubra sehingga kini, para ulama telah berselisih sama ada orang-orang Islam boleh menubuhkan negara Islam tanpa kehadiran sosok fizikal Imam (Selawat ke atasnya). Al-Faidh Al Kashani, penulis Al-Jawahir, Al-Burujardi, Syahid kedua dan ramai lagi, telah mengambil pandangan tidak boleh dalam perkara ini. Sheikh Al-Habib membincangkan isu ini serta memperincikan ciri-ciri negara sedemikian.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib