Muhassin Cinayeti (barış onun üzerine olsun)

Her yıl İmam Hüseyin’in öldürülmesiyle ilgili duyulan Maktal’a (cinayetin nasıl gerçekleştiğine dair anlatı) benzer. Şeyh Habib, Fatıma Hanımımızın başına gelenleri ve Muhassin’in öldürülmesine neden olan düşüğün nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı olarak anlatan tarihi kaynakları derlemiştir. İmamlarımızın ” İşkence Günü ” olarak adlandırdığı şaşırtıcı ve şok edici hikaye.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib