Aisha nije bila dijete kad se udala za Poslanika

Aisha nije bila dijete kad se udala za Poslanika

Aisha nije bila dijete kad se udala za Poslanika 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Kršćani, Jevreji ili druge grupe često imaju pitanje vjenčanja Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) s Aisom kao oružjem protiv ovog velikog poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) čista porodica) koristi. Oni se oslanjaju na ono što je A’isha pronijela o tome da je bila udana za Poslanika kada je imala šest godina i da se on oženio s njom kada je imala samo devet godina. Kažu:

‘Pogledajte kako se ovaj starac oženio nevinom djevojčicom koja je bila dovoljno mlada da mu bude unuka kad je prešao 50 godina! Kako je mogao živjeti s oduzimanjem njenog djetinjstva kako bi zadovoljio svoje potrebe? Kakav je to prorok koji čini tako neljudske stvari?

Iako o vjenčanju vjerovanja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa Aišom kao djetetom govori niko drugi doli Aišina – ne nalazimo proročku pripovijest niti bilo koju drugu pripovijest iz pouzdanog izvora o tome – neprijatelji islama i dalje šire ove izmišljene laži Aishe bez pravih istorijskih istraživanja. Oni se oslanjaju samo na izvještaje iz izvora ‘sunitske’ sekte.

Zaista, oni koji se zamjeraju Učitelju proroka (sallallahu alejhi ve sellem) iskoristili su izmišljeni narativ koji je širila Aisha, kroz koji je željela da ljudi vjeruju u to za Proroka (alejhis-selam i alejhis-selam) bila je najmlađa, najsvjetlija, najljepša i omiljena među njegovim ženama. Njezina tvrdnja da je bila samo nježno i nevino dijete koje je otrgnuto od ljuljačke koju je igrala sa svojim malim prijateljicama kad je majka vikala na nju i odvodila je tako grubo da je jedva disala, a da nije znala što će se dogoditi ili ono što se od nje tražilo – da je odvede u kuću Poslanika, koji ju je prestravio kad je ušao u nju kad je shvatila gorku istinu da je odjednom postala žena.

Prvo, bacimo malo svjetla na narativ koji je izmislio A’isha. Buhari govori o autoritetu Hišama, o autoritetu njegovog oca, o autoritetu Aishe koji je rekao:

‘Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vjenčao se sa mnom kad sam bila djevojka bilo šest godina. Otišli smo u Medinu i odsjeli u kući Bani al-Harith, sina Khazraj-a. Tada mi je pozlilo i ispala mi je kosa. Kasnije mi je kosa ponovo porasla i majka Umm Ruman mi je došla dok sam se igrao na ljuljašci s nekim od svojih prijatelja. Nazvala me i otišao sam do nje ne znajući šta će sa mnom. Uhvatila me za ruku i prisilila me da stanem ispred vrata kuće. Ostao sam bez daha, a kad se dah smirio, uzela je malo vode i protrljala me po licu i glavi. Zatim me odvela u kuću. Tamo u kući vidio sam žene iz Ansarija koje su rekle: ‘Najljepše želje i Allahove blagoslove i sreću’. Tada mi ih je povjerila i pripremili su me (za vjenčanje). Neočekivano, Allahov Poslanik došao mi je ujutro i majka mi ga je dala njemu, a ja sam tada imala devet godina.
Saheeh al-Bukhari, svezak 4, stranica 251, i Saheeh Muslim, tom 4, stranica 141

U drugoj priči A’isha slika ono što joj se dogodilo u drugom scenariju, ne manje pogubnom od prošlog, jer tvrdi da je njezina majka – dok je još bila ‘siromašno dijete’ – sjedila mužu u krilu koji se s njom jeftino ophodio i oženio u kući njenog oca. Da nije bilo vjenčanog banketa kojim bi proslavili njezino vjenčanje s njim i da im nitko drugi nije donio ništa za jelo.

Ibn Hanbel iznosi autoritet A’ishe da je rekla:

‘Moja majka mi je došla kad su me zamahnuli na ljuljački između dvije grane i odveli. Sestra me uzela i obrisala mi lice vodom i počela me voditi. Kad sam došao do vrata, zaustavila se da mi pomogne da dođem do daha. Doveden sam dok je Mohammed sjedio na krevetu u našoj kući. S njim su bili muškarci i žene iz Ansara. Stavila me u njegovo krilo. Tada je rekla, ‘Ovo je vaša porodica. Neka vas Allah blagoslovi s njima i neka vas Allah blagoslovi sa vama. Muškarci i žene su ustali i izašli, a Allahov Poslanik me oženio u našoj kući. Nijedna deva nije zaklana za mene i nijedna ovca nije zaklana za mene dok nam Sa’d, sin Ubadin, nije poslao zdjelu grožđa, nešto što bi slao Allahovom Poslaniku kad god bi išao svojim ženama. Tada sam imala devet godina.
Musnad Ahmad Ibn Hanbal, svezak 6, stranica 211

Da bi potkrijepila svoju tvrdnju da je nevino dijete koje nije razumjelo šta se oko nje događa, iznijela je još jedan izvještaj tvrdeći da kada se uda za Poslanika, (sallallahu alejhi ve sellem s njim i njegovom čistom porodicom) , još uvijek imala lutke s kojima se igrala.

Muslim izvještava o autoritetu Urve, po autoritetu Aishe:

‘Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio ju je kad je imala sedam godina i da je imala devet godina kada je nevjesta je dovedena u njegovu kuću, a njene lutke bile su s njom; A kada je on (prorok) umro, imala je osamnaest godina.
Sahih Muslim, Tom 4, Stranica 142

Uz to, tvrdila je da se i nakon preseljenja u bračni dom nastavila igrati sa svojim lutkama i da je najveći Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, smatrao da je to utješno i da će joj pomoći sa svojim malim prijatelji da se igraju iako bi mu pobjegli jer ga se boje.

Muslimani su izvijestili o autoritetu Hišama, sina Urve, o autoritetu A’ishe:

‘Igrala se s djevojkama u prisustvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i njegova čista porodica. Rekla je: ‘Dolaze mi prijatelji i skrivaju se od Allahovog Poslanika. Rekla je: ‘Pa će vas Allahov Poslanik pozvati da se igrate sa mnom.’
Saheeh Muslim, svezak 7, stranica 135, i slično u Saheeh Ibn Hiban svezak 13, stranica 174, i Mu’jam al-Tabarani, svezak 23, stranica 21

Ibn Sa’d povezuje autoritet Urve, autoritet Aishe, da je rekla:

‘Allahov Poslanik mi je došao jednog dana dok sam se igrao sa nekim djevojkama i rekao:’ Šta je ovo, O A ‘iša? Tada je rekla: ‘Sulaymanov konj.’ I nasmijao se.
Al-Tabaqat al-Kubra, tom 8, stranica 62

Pa je Aisha pokušala voditi ovaj izmišljeni zapis o svojoj mladosti zajedno kada se udala za najvećeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, samo što god su se kreatori lažnog računa trudili to zajedno, jednostavno se raspada, kao što vidite. Sada ćemo odgovoriti na ove laži u skladu sa naučnim i istorijskim činjenicama, čak i onima zabilježenim u izvorima sekte ‘suniti’.

Prvo, da su Aisine tvrdnje bile istinite, ne bi sebi proturječila. Već smo vidjeli nesklad između njene izjave da je bila ‘djevojčica od šest godina’ kada se udala i izjave da je rekla ‘djevojčica od sedam godina’. Obje izjave prenose se s autoritetom njihovog nećaka Urwe.

Drugo, Buhari izvještava o Hišamovom autoritetu nad autoritetom svog oca koji je rekao:

‘Hatidža je umrla tri godine prije nego što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao u Madinu. Pustio je da prođu dvije godine, manje-više, a zatim se oženio Aishom, djevojčicom od šest godina. Zatim se oženio njom kad je imala devet godina.
Sahih al-Bukhari, Tom 4, Stranica 252

Ahlulbaytovi protivnici tretiraju ovu pripovijest kao da je i ona ispričana po nalogu samog A’ishe, jer Ibn Hadžer kaže:

‘Ovo izgleda nesuvislo, ali kao što je to bilo od’ Urve ‘s njegovim detaljnim znanjem o A’ Išinoj biografiji, takođe se smatra da je to rečeno po njenom ovlaštenju
Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, napisao Ibn Hajar al-Asqalani, svezak 7., stranica 175

Ova predaja bi implicirala da se Aišino vjenčanje moglo održati samo godine prije hidžre, jer je bila djevojčica od šest godina, jer je nakon Khadiyine smrti, sallallahu alejhi ve sellem, prorok na njega) i njegovu čistu porodicu) dvije godine manje-više prođu bez ponovnog vjenčanja. Khadîja (neka je mir na nju) umro je tri godine prije hidžre. Zatim, nakon što je konzumirao svoj brak sa A’ishom kad je ona bila devet godina djevojčica, to bi se moglo dogoditi samo dvije godine nakon hidžre, jer je to period između šeste i devete godine. A’isha ne bi imala devet godina prije dvije godine nakon hidžre. Na tom osnovu, vrijeme koje je proživjela s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, nije moglo biti duže od osam godina, jer kao što svi znaju, mučenik je bio deset godina Neka je blagoslov na njega i na njegovu čistu porodicu).

To je u suprotnosti sa onim što je Aisha tvrdila nakon gore pomenute muslimanske predaje – koja kaže da je kao devetogodišnjakinja dovedena u Poslanikovu kuću sa svojim lutkama (sallallahu alejhi ve sellem i on i njegova čista porodica) i da je on umrla kada je imala osamnaest godina, što znači da je s njim živjela devet godina. To je potvrđeno u drugoj predaji, koju je Buhari prenio po Hišamovom ovlaštenju svog oca, takođe po Aišinom poimanju:

‘Poslanik se vjenčao s njom kad je ona imala šest godina i dovedena je u njegovu kuću kad je bila devet godina djevojčica i devet godina živjela s njim.
Saheeh al-Bukhari, svezak 6, str. 134

Narativi se međusobno poništavaju. Ako je prvi autentičan, tada vremensko razdoblje kada je A’isha živjela s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, nije bilo devet godina, a ako je drugo autentično, tada je Poslanik savs blagoslov na njega i njegovu čistu porodicu) nije se udala u godini prije hidžre ili dvije godine nakon smrti majke vjernika Hatidže Velike.

Ovo je još jedna kontradikcija u koju se bacila A’isha, iako su obje izreke ispričane istim narativnim lancem, naime Hisham u ime svog nećaka Urwe. Ova kontradikcija očigledno pokazuje laž i izum. ‘Sunitska’ sekta ne može ublažiti rekavši da je nešto poput ovih narativa slabo, jer su zaključili da su svi autentični i nesumnjivo zasnovani na autoritetu A’ishe.

Treće, Aisha je tvrdio da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

O Allahu! Konkretno, ojačajte islam s Omarom, sinom Khattaba
Mustadrak al-Hakim, svezak 3, str. 83

Nismo u procesu pobijanja ove pripovijesti niti dokazivanja da ju je izmislila A’isha; Samo smo se željeli osloniti na to da bismo dokazali poentu. Kažemo da se za ovu pripovijest tvrdi da je izgovorena prije Omera prije nego što se počeo maskirati kao musliman, pod izgovorom da je njegov islam uslijedio kao odgovor na molitvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i njegova čista porodica ). A’isha tvrdi da je to čula od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da je to rekla direktno od njega.

Prema sunitskoj sekti, Omarov prelazak na islam dogodio se u šestoj godini od početka Proročke misije, otprilike sedam godina prije hidžre. Gore je spomenuto da je A’isha bila šest godina stara djevojčica u godini prije hidžre, što znači da je sedam godina prije hidžre bila još uvijek u maternici ili kao dojeno dijete nesposobno za racionalno razmišljanje. Kako je mogla čuti ili biti svjesna ove pripovijesti koju je navodno izgovorio Presveti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i njegova čista porodica?

Ako je istina ono što je rekla o svojoj mladosti i šest godina braka, onda ona nije imala pravo ovu izmišljenu priču pripisati Allahovom Poslaniku (sallallahu alejhi ve sellem i njemu i njegovoj čistoj porodici). A ako nije bila autentična, onda se poanta još uvijek dokazuje, odnosno da je bila puno starija od toga jer je, prema tvrdnji, čula naraciju, razumjela je i ispričala.

Ovo je treća kontradikcija povrh gore navedenih kontradikcija koja dokazuje da je riječ o izumu i laži. Međutim, najštetnije je što su svi ispričani kroz autentični lanac prenosa koji je naručio Hisham, a naručio njegov otac Urwa. Kako se možete izvući iz ovoga?

Četvrto, komentarišući Aišin izvještaj o braku kada je imala devet godina, Ibn Qutayba kaže:

‘I živjela je do trenutka kada je Mu’awiya bio halifa i umrla u 58. godini kada je imala gotovo 70 godina. Upitana je: ‘Hoćemo li vas sahraniti pored Allahovog Poslanika?’ Ona je odgovorila, ‘Ali ja sam pogriješila. Pokopajte me sa mojim sestrama. ‘ Tako je sahranjena na Baqi [cemetery] i zaveštala je Abdallahu, sinu Zubayrovom.’
Al-Ma’arif, Ibn Qutayba, str. 29

Al-Birri je rekao:

‘Umrla je 59. godine nakon hidžre pred kraj Mu’avijine vladavine kao halifa. Imala je skoro 70 godina. Bio je to ponedjeljak navečer, noć prije 17. ramazana.
Al-Jawhara fi Nisab al-Nabi wa Ashabihi al-‘Ashara, autor Al-Birri, svezak 1, stranica 216

Ibn Abd Rabbih je rekao:

‘Nakon njegove smrti živjela je do dana Muavije i umrla 58. godine. Imala je gotovo 70 godina
Al-Iqd al-Farid, Ibn Abd Rabbih, svezak 2, str. 71

Al-Maqdisi je rekao:

‘Oženio se Aisom u Meki godinu dana prije hidžre (…) A’isha je umrla za vrijeme Mu’avije. Imala je skoro 70 godina. Rekao joj je: ‘Zar vas ne bismo trebali sahraniti u vašoj kući sa Allahovim Poslanikom?’ Ona je odgovorila, ‘Ne. Pogriješio sam nakon njegove smrti.
Al-bid’ wa al-Tarikh, by Al-Maqdisi, volume 1, page 260

Na osnovu toga, A’ish bi imao oko dvanaest godina, godinu prije hidžre, godine kada se najveći vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vjenčao s njom (kao što je gore spomenuto). Kakav je to vrisak kad kaže da je bila djevojčica od šest ili sedam godina!

Čak i ako bismo pretpostavili da kada su umrli, pod ‘skoro 70’ mislili su da ima 67 godina – kao što su neki od njih naveli – tada bi ona bila djevojčica od devet godina kada bi se vjenčali, a ne djevojčica od šest ili sedam godina, osim što odbacujemo i njen izvještaj da se udala godinu prije hidžre. Upućujemo na prigovor iznet u drugoj tački (gore). Pokazuje se kontradikcija koja opovrgava njihov zahtjev.

Peto: Ibn Hadžer al-Askalani kaže za Asmu, kćer Ebu Bekra:

‘Bila je majka Abdallaha, sina Al-Zubayra. Muslimankom je postala davno u Meki i zaklela se na vjerovjesnika Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i njegova čista porodica. Bila je deset godina starija od A’ishe i umrla je manje od mjesec dana nakon što joj je sin ubijen. Imala je sto godina. To je bilo 73.
Subul al-Salam, napisao Ibn Hadžer al-Askalani, svezak 1, stranica 39

Al-Baihaqi i Al-Dhahabi izvještavaju o autoritetu Ibn Abi al-Zinada, za kojeg je rekao:

Asma’, kći Abu Bekra, bila je deset godina starija od A’ishe.
Sunan al-Baihaqi, volume 6, page 204, and Siyar A’lam al-Nubala’, by Al-Dhahabi, volume 2, page 289

Slično tome, Al-Nawawi govori o autoritetu hafiza Abu Na’ima da je rekao,

‘Asmu’ je rodio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i njegova čista porodica) 27 godina prije hidžre. Njezin otac Abu Bakr imao je 21 godinu kada se rodila.
Tahdhib al-Asma ‘, iz Al-Nawawi, svezak 3, stranica 223

Zaključak iz ovih pripovijesti je da je Asma imala godinu dana prije hidžre 27 godina, a budući da je bila deset godina starija od svoje sestre A’ishe, A’isha je tada imala oko 17 godina. Tada se udala.

To je daleko od njene tvrdnje da je bila djevojčica od šest ili sedam godina. Tako se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, blagoslovio s njim i njegovom čistom porodicom oženio je sa skoro 20 godina, a ne sa djevojkom od devet godina.

Ovako se razotkriva laž koju je izrekla A’isha. Njena svrha bila je pretvarati se da je mlađa i obmanjivati ​​ljude da je nevino dijete koje je protiv svoje volje oženjeno zaista starim muškarcem. U stvari, A’isha je tada imala skoro 20 godina, što znači da je bila odrasla žena, a ne dijete kako je tvrdila.

Razlika u godinama između nje i Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi sellem, bila je oko 33 godine, što je mnogo manje od razlike u dobi između stolara Josipa i djevice Marije (mir neka je na nju) udala se ili kad su se zaručili. Marijina starost bila je između 12 i 14 godina, dok je Joseph imao oko 90 godina.

Katolička enciklopedija kaže:

časni čovjek koji se oženio Marijom, koja je tada imala dvanaest do četrnaest godina, Josipom, koji je tada imao devedeset godina

To znači da je razlika u godinama između Josipa i Marije bila oko 77 godina. Ovo je više nego dvostruka razlika između poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, i A’ishe. Pa zašto se po ovom pitanju ne neguje?

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib