Da li je Dua Sanamay Quraish autentičan?

Da li je Dua Sanamay Quraish autentičan?

Da li je Dua Sanamay Quraish autentičan? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kakav je pogled na autentičnost Dua-e-Saname Quraish i koja je prošlost iza toga?


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Dua ‘Sanamay Quraish je molitva Zapovjednika vjernika (mir neka je s njim) u kojoj psuje Abu Bekra, Omera, Aišu i Hafsu. Znao je to čitati u kolutu svojih molitvi. Nagrada za izgovaranje ove molbe zaista je velika, jer je zapovjednik vjernika (mir neka je s njim) rekao:

Onaj koji izgovori ovu molitvu [in terms of reward]] sličan je Strijelcu koji je ispalio hiljadu strijela uz Proroka (mir neka je na njega i njegovu porodicu) u bici kod Badra i Uhuda.

Ova dova ima pouzdanu vrijednost jer ju je prepoznao i izvijestio al-Kaf’ami (neka je Allah zadovoljan njime) u al-Misbah i al-Balad al-Amin od strane Abdullaha, sina Abbasa. Al-Kaf’ami je za ovu duu rekao:

‘Uz nju je povezana velika mistika i tajnost. To je jedna od najdragocjenijih molbi. Zapovjednik vjernih (mir neka je s njim) redovito ga je učio ujutro, noću i prije svitanja.

Pored toga, šeik Hassan, sin Salmana al-Hilija (radijallahu anhu), izvijestio je o tome u al-Muhtadharu, kao i mnogi drugi učenjaci u svojim pravnim kompilacijama.

Ovoj posebnoj molitvi Zapovjedniku vjernih (mir neka je s njim) naši su raniji učenjaci pridavali veliku važnost; To dokazuje njegovu pouzdanost. Al-Sheikh al-Adham al-Ansari (Allah bio zadovoljan njime) takođe je to spomenuo u svojim pravnim radovima o molitvi. Od naših savremenih učenjaka, naš Veliki autoritet (neka mu Allah produži život) dokazao je svoju veću važnost nad svim ostalim zahtjevima Kunuta. Pored toga, naši su učenjaci napravili mnogo detaljnih kompilacija ovih molbi, poput

‘Dhukhr al-Amileen Fi Sharh Dua al-Sanamain’ od strane al-Mawla Mehdija, sina Mawla Ali Asghara, sina Muhammeda Jusufa al- Qazwini; ‘Rashh al-Wala’ Fi Sharh al-Dua ‘šeika Abi al-Sa’adat As’ada, sina Abdul Kadira, sina As’ada al-Asfahanija; Sayed Radhi al-Din Ali, sin Tawousa; Al-Muhaqiq Nasir al-Din al-Tusi i šeik Maytham al-Bahrani, svi su prihvatili njegovu molbu. Pored toga, al-Mawla al-Iraqi, al-Fadhil Isa Khan al-Ardabily, al-Allamah Yusuf, sin Hussain-a, sin Muhammeda al-Nasira al-Tusi al-Androdija i Mirza Muhammad Ali al-Mudaris al- Jahardhi al-Najafi, zajedno sa mnogim drugim učenjacima koji su iznijeli objašnjenje ove dvoje.

Što se tiče autentičnosti lanca, ova molba spada u istu kategoriju kao i bilo koja druga poznata prošnja. Dua ‘Kumail, Dua al-Sabah, Dua al-Adilah, Dua Abu Hamza al-Thumali, Dua al-Nudbah, Dua al-Mashlool, Dua al-Jawshan al-Saghir i al-Jawshan al-Kabir i mnoge druge molbe; Oni nisu priznati kao autentični lanci prema konvenciji kasnijih učenjaka. Međutim, to ne znači da Dua Sanamay Quriash pada s ranga pouzdanosti, kao što sada pretpostavljaju neznalice. Budući da su autentičnost ili solidnost lanca posebno važni kada su u pitanju presude ili obavezna djela i dužnosti, dok se u zahtjevima umjesto toga raspravlja o poznatom pravnom principu tolerancije u izvođenju dokaza za preporučene radnje. Iz tog razloga, nitko ne može odbiti Dua Sanamay Quraish niti mu bacati sumnju, jer su to izvijestili isti učenjaci koji su izvještavali o ostalim molitvama i jasno stavili do znanja da su prijavili samo dokaze kojima se najviše vjeruje.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib