Da li je Imam Ali ukorio Halidov zločin ubojstvom Malika i kaljanjem njegove žene?

Da li je Imam Ali ukorio Halidov zločin ubojstvom Malika i kaljanjem njegove žene?

Da li je Imam Ali ukorio Halidov zločin ubojstvom Malika i kaljanjem njegove žene? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Imam važno pitanje koje mi je postavio sunit i nadam se da ćete mi moći odgovoriti u najkraćem mogućem roku: Kakav je bio odgovor imama Alija (neka je mir na njega) na zločin koji je Halid, sin Velida (Allah neka je proklet) na njega) kada je ubio Poslanikovog pratioca, Malika, sina Nuwayerinog, i njegovu preljubu sa suprugom? A gdje je bio u to vrijeme? Zar nije branio slabijeg – onoga koji se nikoga ne boji osim Allaha?

Važno je da mi odgovorite, ugledni Šeiku. Čekat ćemo vas.

Abdullah iz Kuvajta.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Nakon savjetovanja sa šejhom, rekao je da je naš Gospodar, zapovjednik vjernika (neka je Allahov blagoslov na njega), opsjednut nakon Allahovog Poslanika (neka je Allahov blagoslov na njega i njegovu porodicu), on se i dalje suočio sa Halidom, sinom Walida (Allah ga prokleo) kada ga je upoznao, a on mu je zamjerio zbog strahovitog zločina ubijanja Malika, sina Nuwayre (neka je Allah zadovoljan njime) i njegove časti čineći preljubu sa njegovom ženom zagađivati.

Jednom mu je rekao:

O sine smrdljive žene! Znate li istinu iz neistine?! O sine onih koji su se okrenuli od islama! Jao tebi! Mislite li da sam Malik, sin Nuwayre, kojeg ste ubili i seksali sa njegovom ženom?! O Halide, došao si mi sa svojim slabim mentalitetom, svojim tamnim licem i svojom arogancijom!? Tako mi Allaha, da sam ispružio mač protiv vas i vaših gada, tada bih svojim mesom utažio glad hijena i sivih vukova!
Bihar al-Anwar, Allama al-Medžlisi, svezak 29, stranica 55, iz knjige Al-Irshad, Al-Daylami

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib