Did Imam Ali rebuke Khalid’s crime in killing Malik and defiling his wife?

Did Imam Ali rebuke Khalid’s crime in killing Malik and defiling his wife?

Did Imam Ali rebuke Khalid’s crime in killing Malik and defiling his wife? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Saya mempunyai satu soalan penting yang pernah ditanyakan kepada saya oleh seorang Sunni dan saya berharap kamu dapat memberikan jawpan secepat yang mungkin: Apakah respon Imam Ali (Selawat ke atasnya) atas jenayah yang dilakukan oleh Khalid Bin al-Walid (Laknat Allah ke atasnya), dimana dia membunuh sahabat Nabi, Malik Bin Nuwayra dan melakukan persetubuhan dengan isterinya? Dan di manakah dia pada ketika itu? Tidakkah dia membela orang yang lemah – Dia, yang tidak gentar apa sekalipun selain Allah?

Sangat penting untuk menerima jawapan daripada kamu, wahai Sheikh yang dikagumi. Kami akan terus menunggu.

Abdullah dari Kuwait


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Setelah berbincang dengan Sheikh, beliau mengatakan sekali pun Amirul Mukminin (Selawat ke atasnya) telah dilumpuhkan setelah ketiadaan Rasulullah (SAWA) dia masih juga berkonfrontasi dengan Khalid Bin al-Walid (Laknat Allah ke atasnya) ketika dia bertemu dengannya atas jenayah menjijikkan yang dilakukannya membunuh Malik Bin Nuwayra (Semoga redha Allah ke atasnya) dan menodai kehormatannya dan menambahkan lagi keperitannya dan isterinya dengan merogol isterinya tanpa kerelaan.

Dia pernah berkata berikut kepadanya:

Wahai anak perempuan busuk! Tidakkah engkau dapat membezakan yang benar dengan yang batil?! Wahai anak orang-orang yang murtad daripada Islam! Dengarkan aku baik-baik! Adakah engkau fikir aku seperti Malik Bin Nuwayra, yang engkau bunuh dan engkau cabuli isterinya?! Oh Khalid, engkau datang kepadaku dengan kebebalanmu, dan muka hodohmu dengan penuh angkuh!? Demi Allah, jika aku menghunus pedangku kepada kamu dan anak-anak haram seperti kamu, pasti akan aku puaskan kelaparan dubuk-dubuk dan serigala-serigala betina dengan dagingmu!
Bihar al-Anwar oleh Allama al-Majlisi, Jilid 29, ms. 55 daripada Kitab Al-Irshad oleh Al-Daylami

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib