Je li istina da nema 313 iskrenih pravednih vjernika?

Je li istina da nema 313 iskrenih pravednih vjernika?

Je li istina da nema 313 iskrenih pravednih vjernika? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Da li je sljedeća izjava istinita ili ne? Činjenica da na zemlji trenutno nema ispravnih, uspravnih, hrabrih, neustrašivih i čestitih vjernika znači da se imam ne može pojaviti. Ako su prisutni i dostupni, on će se pojaviti. Je li to tačno ili netačno?


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Nakon priča i ostavštine koju ste dobili, vaša izjava je nažalost tačna. Nažalost! Među nama nema čak 313 ljudi koji imaju tako superiorne kvalitete koji omogućuju pojavu našeg Imama (neka je mir na njega).

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib