313 samimiyetle doğru inanan olmadığı doğru mu?

313 samimiyetle doğru inanan olmadığı doğru mu?

313 samimiyetle doğru inanan olmadığı doğru mu? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Aşağıdaki ifade doğru mu değil mi? Şu anda yeryüzünde doğru, dürüst, cesur, korkusuz ve faziletli 313 müminin bulunmaması, İmam’ın ortaya çıkamayacağı anlamına gelmektedir. Mevcut ve müsaitlerse, görünecektir. Bu doğru mu yanlış mı?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Bu konuda alınan rivayetlere ve mirasa göre maalesef ifadeniz doğrudur. Aramızda imamımızın zuhurunu sağlayacak bu kadar üstün vasıflara sahip 313 kişi bile yok.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib