Adakah benar tidak ada 313 mukmin sejati yang ikhlas?

Adakah benar tidak ada 313 mukmin sejati yang ikhlas?

Adakah benar tidak ada 313 mukmin sejati yang ikhlas? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Adakah pernyataan berikut benar atau salah? Fakta bahawa tidak ada 313 mukmin yang sejati, benar, berani, tiada ketakutan dan berbudi pekerti di bumi pada masa ini yang menyebabkan Imam tidak muncul. Sekiranya mereka wujud dan sudah sedia ada, maka dia akan muncul. Adakah ini benar atau salah?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Berdasarkan riwayat-riwayat dan khazanah yang diterima berkenaan itu, Sungguh menyedihkan, ia benar. Malang sekali! Tidak ada pun walau 313 orang dikalangan kita dengan kualiti-kualiti hebat sedemikian yang membolehkan kezuhuran Imam kita (Selawat ke atasnya).

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib