Kako žena može dokazati silovanje?

Kako žena može dokazati silovanje?

Kako žena može dokazati silovanje? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Imam pitanje u vezi s islamskom presudom o dokazu silovanja. Kuran navodi da žene moraju iznijeti 4 svjedoka da bi dokazale slučaj na sudu. Kako žena može dokazati da je silovana ako nema četiri svjedoka?

‘Da su barem o tome izveli četiri svjedoka! Ali pošto nisu doveli svjedoke, ovo su lažovi kod Allaha. ‘
Kuran (24:13)

Fahmy


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Citirani kur’anski ajet ne nalaže ženama žrtvama silovanja da imenuju četiri svjedoka, već onima koji optužuju preljub protiv dvije osobe imenuju četiri svjedoka da dokažu takav zločin.

Žene koje su žrtve silovanja, s druge strane, mogu svoj slučaj iznijeti direktno na islamski sud, gdje se silovatelj zatim dovodi na sud i ispituje o incidentu.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib