Bir kadın tecavüzü nasıl kanıtlayabilir?

Bir kadın tecavüzü nasıl kanıtlayabilir?

Bir kadın tecavüzü nasıl kanıtlayabilir? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Tecavüzün ispatlanmasına ilişkin İslami hüküm hakkında bir sorum var. Kuran’da kadınların mahkemede bir davayı ispat edebilmek için 4 tanık göstermesi gerektiği belirtilmektedir. Bir kadın 4 tanık gösteremezse tecavüze uğradığını nasıl kanıtlayabilir?

“(Bu iddiayı ortaya atanların) da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getirip ispat edemediler, öyle ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler.”
Kuran (24:13)

Fahmy


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Alıntı yapılan Kuran ayeti tecavüz mağduru kadınları dört şahit çıkarmaya değil, iki kişiye zina iddiasında bulunanları, böyle bir suçu ispatlamak için dört şahit getirmeye mahkum eder.

Tecavüz mağduru kadınlar ise doğrudan İslami bir mahkemede davalarını sunabilirler ve burada tecavüzcünün olay hakkında getirilip sorgulanması sağlanır.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib