Silovanje

Kako žena može dokazati silovanje?

Kako žena može dokazati silovanje? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Imam pitanje u vezi s islamskom presudom o dokazu silovanja. Kuran navodi da žene moraju iznijeti 4 svjedoka da…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib