Kakva je odluka o sljedbeniku Ibn Arabija?

Kakva je odluka o sljedbeniku Ibn Arabija?

Kakva je odluka o sljedbeniku Ibn Arabija? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Molim vas, obavijestite me o ličnosti Ibn Arabija, autora knjige Al Fotohat Al Makkya. Da li je on nasibi? Je li on sunit? Je li on šiit? Koja je odluka za nekoga ko cijeni njihove ideje i slijedi njihove zaključke?

Mohammed Ibrahim Al Ibrahim


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Ibn Arabi je Nasibi i jeretik. Oni koji cijene Ibn Arabija i ostale sufije postat će im neprijatelji nakon Ahl Al Bayta (mir neka je s njima). Na pitanje o sufijima, imam Al Sadik (mir neka je s njim) rekao je:

Oni su naši neprijatelji. Ko im je naklonjen, jedan je od njih i okupit će se s njima na sudnji dan. Bit će ljudi koji tvrde da nas vole, ali su skloni sufijima; Sličit će im; Oni će koristiti svoje naslove; Oni će ponoviti svoje riječi. Svatko tko je nježan prema njima ne pripada nama. Mi to odbacujemo; Ko ih porekne i odgovori na njihove riječi, dobiva status nastojanja s prorokom (mir neka je s njim i njegovom porodicom) ‘
Safinat Al Bihar, autor Al Qumi, svezak 2, stranica 57.

U autentičnom islamu ne postoji ibadet ili put koji se naziva sufizam. Sufizam je inovacija koju promovišu despoti i vladari kako bi sprečili religiozne ljude da aktivno učestvuju u vođenju opštih poslova u zemlji. Ohrabrivali su ljude da se izoluju. U suprotnom, njihovo aktivno prisustvo predstavljalo bi prijetnju koja bi mogla ugroziti stabilnost takvih tiranskih režima. Cilj ovih režima bio je razotkriti logiku ovih religioznih ljudi i zavesti ih da vjeruju da će im traženje lične blizine Allahu kroz zikr (verbalno sjećanje na Allaha) i druge ibadete dok žive u izolaciji u društvu omogućiti da: postignu uzvišen pozicija.

Ti su režimi tada sigurni od bilo kakvog religiozno motiviranog ustanka protiv vladajuće elite. Isprva se to dogodilo. Tako je započeo sufizam. Sufiji su upali u zamku. Zaboravili su da je Uzvišeni Allah učinio dužnim da svaki vjernik teži i uspostavlja istinu i pravdu, zapovijeda dobrom i zabranjuje zlo. Vremenom i zbog njihove izolacije i vunene odjeće, nove ideje i percepcije počele su kružiti među njima. Izvor za to bilo je zlo. Takve tendencije osjećali su u svojim srcima jer su bili izolirani i usamljeni

To je zbog teških okolnosti Taqiyye, koje su šiitski prepisivači prošli tokom svojih razdoblja. Kodna imena „neko i neko“ ili „takva osoba i takva osoba“ odnose se na Abu Bekra i Omara, što je dobro poznata činjenica među svim našim učenjacima i istraživačima.

Takođe, naš Učitelj Hussain (alejhi selam) bio je vrlo strog prema Ebu Bekru i Omaru (neka je Allahovo prokletstvo na njih oboje), koji je takođe rekao sljedeće nakon što je čovjek pitao za njih

To je zbog teških okolnosti Taqiyye, koje su šiitski prepisivači prošli tokom svojih razdoblja. Kodna imena „neko i neko“ ili „takva osoba i takva osoba“ odnose se na Abu Bekra i Omara, što je dobro poznata činjenica među svim našim učenjacima i istraživačima.

One hour of contemplation is more worthy than a year-long of practical worship
Al Tuhfa Al Sunnia, by Al Jaza’airi, page 72.

Među šejtanskim uvjerenjima i vjerovanjima koja se javljaju unutar sufija je vjerovanje u Jedinstvo Postojanja i Jedinstvo Postojećih, tj. Jedinstvo među Allahom i cijelom njegovom tvorevinom. Oni su takođe prešli na vjeru u besmislenost i besmislenost ibadeta poput molitava, posta i hodočašća kada čovjek postigne duhovni stepen Sigurnosti. Takođe, u toj fazi smatraju da je dozvoljeno baviti se porocima, pod uslovom da je postignuta Sigurnost.

Ovaj put započeo je među ‘sunitima’. Procurilo je onima među nama koji nisu bili čvrsti u svojoj strukturi vjerovanja. Jednom je uzelo ime sufizam; Drugo je uzelo ime ‘Irfan’; Mističnost. Obje su dvije strane iste medalje.

Imam Al Sadik (mir neka je s njim) rekao je:

‘Vi ste sufiji naši neprijatelji. Oni koji su im dragi pripadaju im i bit će okupljeni s njima na sudnji dan. Bit će ljudi koji tvrde da nas vole, ali su skloni sufijima. Sličit će im, služit će se naslovima, ponavljati riječi. Svatko tko je nježan prema njima ne pripada nama. Mi to odbacujemo; Ko ih porekne i odgovori na njihove riječi, dobiva status nastojanja s prorokom (mir neka je s njim i njegovom porodicom) ‘.
Safinat Al Bihar, Al Qumi, svezak 2, stranica 57, i Mustadrak Al Wasail, svezak 12, stranica 323.

Imam Al Ridha, (mir neka je s njim) rekao je:

‘Ko god se prije njega, sufije, spomene, a nije ih uskratio govorom ili nasamo, neće biti od nas. Oni koji ih odbiju dobivaju status borbe s prorokom (mir neka je s njim i njegovom porodicom) ‘. Ista prethodna referenca.
Safinat Al Bihar, Al Qumi, svezak 2, stranica 57, i Mustadrak Al Wasail, svezak 12, stranica 323.

Imam Al Sadik (mir neka je s njim) izjavio je da neki šiiti tvrde da ga vole, ali da će biti slični njima, koristiti njihove naslove, ponavljati njihove riječi, braniti ih i opravdavati ono što kažu sufije. Sve se to dogodilo u naše dane do te mjere da je jedan od onih koji su tvrdili da su šiiti proslavio Ibn Arabi Homeini, posvetio je svoj život komentiranju knjiga Ibn Araba. Također je pohvalio Al Halaja u poetskim stihovima, iako je Al Halaja procijenio prokletim po plemenitom pečatu našeg imama (mir neka je s njim). Imam našeg doba (mir neka je s njim) i sam je donio presudu o distanciranju od Al Halaja (neka je Allahova srdžba usmjerena na njega

Iz ovoga zaključujemo da onaj ko prođe ili priđe tako praznom putu ne postane sljedbenik Ahl Al Bayta (mir neka je s njima). Mistika i sufizam dvije su strane iste medalje. Obje dijele iste platforme, ukuse i sklonosti. Oni se slave. Takozvani mistici, koji se odijevaju u religiozne haljine šiitskog izgleda, slave Ibn Arabija i Jalal Al Deen Al Roumija. Ove dvije su najvažnije, ako ne i najvažnije ikone sufija.

‘Dok smo stajali, grupa sufija ušla je u džamiju. Sjeli su u kut džamije i počeli govoriti: ‘Nema boga osim Allaha’. Imam al-Hadi, mir neka je s njim, obratio se svojim drugovima i rekao im:

‘Ne obraćajte pažnju na ove varalice, jer su oni saveznici đavola i razarači temelja religije. Postaju isposnici da olakšaju svoja tijela i posmatraju lov na stoku … Oni se ne bave obredima, osim da bi prevarili ljude i ne uzimaju hranu, osim da prevare budalu. Njihovi ibadeti samo plešu i plješću, a njihove pohvale i počasti Uzvišenom Allahu samo pjevaju i skandiraju. Nitko ih ne prati osim glupih i ludih, i niko ne vjeruje u njih, osim ludih. Ko je posjetio jednog od njih, bilo da je živ ili mrtav, kao da je posjetio šejtana i idolopoklonike, a ko je podržao jednog od njih, kao da je podržao Muavije, Jezida i Abu Sufjana. Tada je jedan od pratilaca rekao: ‘Čak i ako prepozna vaša prava? Imam al-Hadi (mir neka je s njim) izgrdio ga je i povikao: ‘Ne govori to. Oni koji priznaju naša prava ne pokoravaju nam se. Zar ne znate da su oni najgora grupa sufija?! Iako se svi sufiji ne slažu s nama i njihov put je suprotan našem. Oni su samo kršćani i zoroastrijanci ove nacije. Daju sve od sebe da ustima ugase Allahovo svjetlo i Allah će usavršiti Njegovo svjetlo iako su nevjernici neskloni ‘.
(Hadiqatul Shia, iz al-Ardabili, stranica 602, preuzeto od al-Mufida.

Imam Al-Askari (mir neka je s njim) rekao je Abi Hisham Al Jaffariju:

‘Oh Abi Hisham! Doći će vrijeme kada će se ljudi činiti sretnima, ali njihova su srca puna tuge. Pravi sunnet među njima opisan je kao inovacija; Jedna novost među njima zove se sunnet. Pravi vjernik među njima je ponižen; Jedan poznati jeretik među njima je izuzetno poštovan. Oni koji njima vladaju su tirani. Njihovi učenjaci koračaju prema vratima tame. Bogati među njima kradu od svojih siromašnih. Mladi su više poštovani od starih. Svaka neznalica se smatra iskusnim učenjakom. Ljudi neće moći razlikovati vjernike od nevjernika. Ljudi neće moći razlikovati ljudske vukove od ljudskih ovaca. Njihovi učenjaci su najgore što je Allah ikad stvorio jer su skloni filozofiji i sufizmu. Tako mi Allaha! To su oni koji u islam unose agresiju i korupciju. Doveli su naše šiite na pogrešan put. Ako sebi osigurate visoku poziciju, neće vam biti dosta korupcije; Ako ne, njihovi ibadeti su samo pretvaranje. Oni su razbojnici na stazama vjernika. Oni su ti koji traže put nevjernika. Čuvajte ih se! Čuvajte im svoju vjeru! Čuvajte im svoju vjeru! Oh Abi Hashim! To su mi rekli moji preci, pa čuvajte ono što sam vam rekao i prikladno to otkrijte. .
Safinat Al Bihar, autor Al Qumi, svezak 2, stranica 58.

Mistika i sufizam uistinu su dvije strane iste medalje. Jedan od glavnih čimbenika koji se razlikuju i u misticizmu i u sufizmu je veličanje simbola i glavnih ikona sufizma, kao što su al-Halaj, Ibn Arabi i Jalal al-Din Roumi. Kao što su predvidjeli naši čisti imami (mir neka je s njima), mistika koja je danas poznata uistinu je sotonski pristup koji tvrdi mogućnost postizanja suštine Boga nezakonitim metodama kao što je takozvani kašf (mistična ili čudesna iskustva), Schuhud (direktno iskustvo) i takozvana ‘Četiri duhovna putovanja’:

  1. 1. Min al-Khalq ila al-Haq (Putovanje od stvaranja do Boga)
  2. 2. Min al-Haqi Ila al-Haq (putovanje s Bogom u njemu)
  3. 3. Min al-Haqi Ila al-Khalq (Putovanje od Boga do stvaranja)
  4. 4. Min al-Khalq Ila al-Khalq (na putu sa stvaranjem u kreaciji)

Kao što vidite, oni nemaju nikakvu vezu sa šerijatskim zakonom i učenjima Ahl Al Bayta (mir neka je s njima). Najopasnije je što ovaj sotonski pristup navodi svoje sljedbenike da vjeruju u koncept ‘Wahdat al Wujood Wal Mawjood’, tj. Jedinstvo postojanja i jedinstvo postojanja, panteizam, a time i politeizam.

Slijedeća predaja našeg Učitelja, Imama al-Sadika (mir neka je s njim), jedan je od korisnih načina za opovrgavanje ovog koncepta:

‘Bog je apsolutno neovisan od svih svojih stvorenja i sva njegova stvorenja nemaju apsolutno ništa zajedničko s njim . Na šta god da se izraz „stvar“ odnosi, postoji stvorenje koje nije Bog, a Bog je stvoritelj svega. Blagoslovljen je, ništa mu nije slično, a On je sve čujući i svevideći ‘.
al-Kafi, svezak 1, stranica 82

Definicija ‘Irfana’, koju šejh smatra prikladno islamskom, izvedena je iz pripovijesti zabilježene u Tafseer Al Ayashi. Istinski islamski ‘Irfan’ može se poistovjetiti sa riječima našeg imama al-Baqira (mir neka je s njim). Objasnio je to u svom odgovoru na niz pitanja koja mu je postavio Abu Hamza al-Thumali, poznata ličnost koja se smatra jednim od lojalista među vjernicima naših imama (mir neka je s njima).

Al-Ayashi je ispričao da je Abu Hamza rekao:

‘Abu Jaffar, (mir na njega) rekao mi je:’ O Abu Hamza, ko zna Allaha, klanjat će se Allahu. Oni koji ne znaju Allaha, klanjat će se osim Allahu i kao takvi će zalutati. Pa sam rekao: ‘A šta je’ Irfan ‘(znanje) od Allaha’ (u arapskom tekstu: ‘Šta je’ Irfan ‘od Allaha?’) Odgovorio je: ‘Vjerovati u Uzvišenog Allaha i u Njegovog poslanika Vjerovati Muhammed (alejhis-selam) i u svetoj vlasti Alija i Imamata Alija, uzimajući Alija za svog imama i vodeći imama za njim, kao i podalje od njihovih neprijatelja od Allaha distanciranih. Ovo je ‘Irfan’ (Allahovo znanje). ‘Rekao sam,’ Što da radim kad sam ih učinio, hoću li shvatiti istinu iza uvjerenja? Rekao je: ‘Proglasite namjesnika Allahovog prijateljstva i objavite neprijateljstvo prema Allahovim neprijateljima i kao takvi bit ćete sa istinskim onakvima kakvima vam je Allah naredio.’ Rekao sam, ‘Ko su Allahovi namjesnici? A ko su mu neprijatelji? Rekao je: ‘Mohammed, Allahov Poslanik, Ali, Hassan, Hussain, Ali, sin Hussein, onda je to palo na mene. Zatim je blaženim kažiprstom pokazao na svog sina Jaffara i rekao: ‘Ko ih uzme i prepozna njihov sveti autoritet sprijateljio se s Allahom i postao istinoljubiv kao što Allah zapovijeda’. Rekao sam: ‘A ko su Allahovi neprijatelji?’ Imam je odgovorio: ‘Četiri idola’. Pitao sam, ‘Ko ste vi? Imam je rekao, ‘Abu Bekr, Omar, Osman, Muavija i svi koji su slijedili vjeru, pravila i ideje islama koji su stvorili. Ko učini neprijatelja od ova četiri idola, postao je neprijatelj Allahovih neprijatelja. ‘Ovu pripovijest možete pronaći u Tafseer al Ayashi, svezak 2, stranica 116.
Tafseer al Ayashi, svezak 2, stranica 116

Ako neko pažljivo slijedi naraciju, mora podvući rečenicu našeg imama koji je definirao ‘Allahov Irfan’ kao vjerovanje u svetu vlast i vjerovanje u disocijaciju. Ukratko: Allahov ‘Irfan’ je vjerovanje u Allaha, u Njegovog poslanika Mohammeda, u ono što je on, u vezi sa naredio svetom autoritet Alija i Alijevog imamata, uzimajući Alija za svog imama i vodeći imame za njim. Da biste upotpunili svog Allahovog ‘Irfana’, imam Al Baqir, mir neka je s njim, dodao je da udaljavanje Allaha od njihovih neprijatelja čini ‘Irfana’ netaknutim: a to je Allahov ‘Irfan’. To je istina koja stoji iza vjerovanja, kako je to rekao naš imam Al Baqir.

Ovo je čista, jasna, zdrava i čista definicija ‘Irfana’. Ova je definicija fiksirana na istinitost praktične primjene prijateljstva i udaljavanja pojedinca, ili s tim u vezi, ni više ni manje. Da budem iskren, zasitili smo se odgovaranja na pitanja o tim odstupajućim i odstupajućim likovima i razjašnjavanja onoga što oni predstavljaju.

Uzmite to kao pravilo: ako poznajete nekoga tko je sufizam, mistika ili filozofska sklonost, onda je on izvan područja autentičnog šiizma. Pravi šiit se ograđuje od takvih osoba i distancira se od njih.

Sjetite se riječi imama Al Ridhe:

‘Ko se prije njega, sufije, spominje i nije to poricao ni jezikom ni privatno, nije od nas. Oni koji ih odbiju dobivaju status borbe s prorokom (mir neka je s njim i njegovom porodicom) ‘.

Sufizam je u svijet šiizma ušao pod imenom ‘Irfan’ (misticizam). Mnogi su na to pali, a i mnogi drugi će pasti u tom jarku. Od toga se utječemo Uzvišenom Allahu!

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib