Da li bi obraćeni Bakri trebao ponoviti svoje molitve?

Da li bi obraćeni Bakri trebao ponoviti svoje molitve?

Da li bi obraćeni Bakri trebao ponoviti svoje molitve? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Mora li obraćeni Bakri obavljati sve svoje vjerske dužnosti od puberteta do danas, od molitve i posta i drugih djela? Ili islam briše grijehe koji su mu prethodili?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Ne, oni koji se preobrate ne moraju ponavljati svoje molitve za islam i grijesi koji su se dogodili prije njih bit će izbrisani.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib