Ko je sastavio Kur’an koji danas imamo?

Ko je sastavio Kur’an koji danas imamo?

Ko je sastavio Kur’an koji danas imamo? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

  1. Ko je sastavio Kuran koji danas imamo sa sobom?
  2. Da li nedostaje sura ili ajet?
  3. Ako ajata ne nedostaje, postoje li neki ajeti koji su danas na pogrešnom mjestu u Kur’anu?
  4. . Da li je imam Ali sastavio još jedan Kur’an? Ako je odgovor da, znači li to da Kur’an NIJE sastavljen za vrijeme Poslanika? Ali od halifa nakon toga, i može li onda dovesti do preseljenja nekih ayaata?
  5. Da li je imam Ali bio taj koji je odredio Kur’an? Da to nije imam Ali i da je to učinjeno u vrijeme Muavije, to ne znači da je Kur’an promijenjen, ili se to ne bi nazivalo ‘promjenom Kur’ana’ od strane nekoga ko nije imao pravo na to ?

Nouh


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

A1. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sačinio je Kur’an koji danas imamo. Da nije sastavljen u svoje vrijeme, ne bi se zvao Kuran, jer se ovaj izraz može odnositi samo na sastavljeni tekst.

A2. Kuran koji danas imamo isti je onaj koji je objavljen Poslaniku. Nijedna riječ ili slovo nije uklonjeno niti dodano. .

A3. Trenutni raspored ajeta i poglavlja u Časnom Kur’anu je ispravan. Ono što može biti pogrešno je numeriranje stihova. ‘Basmalah’ je nezavisni ajet u svakoj suri; To nije dodatni stih ili dio prvog stiha svakog poglavlja. Sheikh al-Habib takođe vjeruje da su al-Dhuha i al-Sharh zapravo jedno poglavlje, a al-Fil i Quraish također su jedno poglavlje; To je vidljivo iz detaljnih istraživanja.

Kur’an koji je ispunio Zapovjednik vjernih (mir neka je s njim) ima dvije dodatne značajke u odnosu na Kur’an sastavljen u vrijeme Časnog Poslanika savs i njegove čiste porodice. Kao prvo, stihovi i poglavlja poredani su hronološkim redoslijedom. Ovo pomaže boljem razumijevanju ajeta Kur’ana i lakšem izvlačenju zakona iz njih. Druga karakteristika je dokumentacija nadahnutih komentara na stihove koji su takođe objavljeni o Časnom Poslaniku (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom). Ovo pomaže u izbjegavanju bilo kakvog pogrešnog tumačenja stihova.

Učenik zapovjednika vjernih, zvani Abul Aswad al-Du’ali, bio je prvi koji je na arapska slova stavio razdoblja poznata kao ‘Tanqit’ i znakove samoglasnika poznatih kao ‘Tashkeel’. Formirao ga je i podučavao sam zapovjednik vjernih (mir neka je s njim). O tome su izvijestili i teološki protivnici Ahlul-Bayta (mir neka je s njima). Ibn Hadžer, na primjer, rekao je u biografiji Ebula Asvada: ‘Prenosi Al-Mubarad: Prvi koji je stavio tačku na mushafe bio je Abul Aswad.

Na pitanje: Ko vam je popločio takav pristup? Rekao je, ‘Uputio me Ali, sin Ebu Taliba.
Al-Isaba, od Ibn Hadžera, svezak 03, stranica 456

Abu Hilal al-Askari je također rekao:

Abul Aswad je prvi stavio tačke na mushaf.’
al-Awa’il, iz al-Askari, svezak 01, stranica 130

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib